Zoekresultaten voor "12"

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Sorteer op

Alert4you

Binnen het Alert4You-project wordt gepoogd om mede op basis van drie pilots een „practice-based model te maken dat landelijk overdraagbaar

Leefbaarheid in balans

Ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008 - 2010 op basis van de Leefbaarometer. Verbetering leefbaarheid stagneert De leefbaarheidssituatie

SEO-onderzoek: Kosten & baten welzijn en maatschappelijke dienstverlening

08 februari 2011 Onderzoek verricht door het SEO.Maatschappelijke Kosten en batenanalyse van welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Uitgevoerd in opdracht van

Handelen in de geest van de Governancecode

19 augustus 2009 Invoeren van de Governancecode W&MD is niet simpelweg een kwestie van de bepalingen strikt volgen. De kunst

Handreiking voor zelfevaluatie van Raad van Toezicht en Besturen

27 september 2010 De handreiking is een ondersteuning bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht of Bestuur: hoe richt

Definitief akkoord sociaal plan peuterspeelzaalwerk/ kinderopvang

Ook de leden van de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord sociaal plan peuterspeelzaalwerk/kinderopvang.

Verslag OPOF 21 april 2011

De bijeenkomst voor personeelsfunctionarissen (OPOF) was geheel gewijd aan het thema ‘communicatie bij reorganisatie’. Gedurende de dag wordt dit thema

rapportage Bezuinigingsscan 2011

In 2012 wordt de branche Welzijn Maatschappelijke Dienstverlening met een aanzienlijke afname van de gemeentelijke financiering geconfronteerd. Een krimp van

Agenda en verslag bijeenkomst commissie professionalisering 21 juni 2011

21 juni 2011 De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: het profiel van de manager en de inhoud van het

Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2011

09 november 2010 Een verbreding van het informatiemodel AMW naar Maatschappelijke Dienstverlening, inclusief Sociaal Raadsliedenwerk, schuldhulpverlening en Welzijn Ouderen (Ouderen
Lid wordenContact