Nieuwsbericht

Gezocht: nog vier leden voor commissie Vluchtelingen

6 december 2016 | 1 minuut lezen

Nieuwe commissie Sociaal Werk Nederland gaat aan de slag met de positie van sociaal werk bij integratie  van vluchtelingen. Meld u aan!

Uit ledenpeilingen van Sociaal Werk Nederland blijkt dat het sociaal werk de ondersteuning bij participatie en integratie van vluchtelingen met overgave heeft opgepakt. Uitvoerend en coördinerend zijn sociaal werkers bijvoorbeeld betrokken bij gezinsbegeleiding, taallessen en het wegwijs maken van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Vooral dat laatste is een langdurig proces: integreren betekent je een weg zien te banen door bureaucratie, procedures en instanties. Daar komt dan nog de zoektocht naar opleidingen en werk bij.

De samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland daarbij was nog niet overal naar wens. Daarom zijn beide partijen in gesprek gegaan om daar verbetering in aan te brengen. Tegelijkertijd willen we als Sociaal Werk Nederland de positie van het sociaal werk hierin zichtbaarder maken, ook als laagdrempelige laagdrempelige hulpvoorziening in de azc’s. In 2017 komt er opnieuw een aanbesteding van de zorg in AZC’s waarin dit verankerd kan worden.

We hebben bureau Radar gevraagd ons daarin te begeleiden. Maar voor een adequate positionering is natuurlijk ook input nodig van sociaalwerkorganisaties in de uitvoering. Daarom stellen we een ledencommissie Vluchtelingen in waarin we met elkaar en met Radar kunnen sparren over trends, knelpunten, werkbare oplossingen en nieuwe inzichten.

Twee leden hebben zich al gemeld, maar we willen er graag nog vier bij. En ja, dat kost natuurlijk tijd, maar er staat veel tegenover: nieuws over de laatste ontwikkelingen, contact met collega’s die aan dezelfde weg timmeren, directe invloed op de standpuntbepaling van Sociaal Werk Nederland en daarmee een mooie bijdrage leveren aan de profilering van de branche op dit specifieke onderdeel.

Meer weten? Jacqueline Beekman: 030 7210744 / 06 22784560; beekman@sociaalwerk.nl


 

Lid wordenContact