Nieuwsbericht

Campagne Sociaal werkers: de volgende stap

24 februari 2015 | 1 minuut lezen

Campagne Sociaal werkers: de volgende stap
De MOgroep is gestart met het 2e deel van de campagne Sociaal werk doe je met sociaal werkers. Het accent ligt hierbij het maatschappelijk debat en de (politieke) keuzes in het sociaal domein. Die wil de MOgroep steviger beïnvloeden. Mèt leden.

Sociaal werk is onmisbaar in deze tijd van wijkteams en transities en transformatie. Sociaal werkers helpen bij armoede en isolement, activeren kwetsbaren en werken met vrijwilligers, bouwen aan buurtnetwerken, burgerschap en wederkerigheid. Sociaal werkers zijn sociaal kapitaal. Sociaal miljonairs.

Die boodschap gaan we consequent uitdragen: via opinieartikelen, visiestukken, interviews, verhalen en goede voorbeelden uit de praktijk van het sociaal werk. Bureau BKB ondersteunt ons hierbij.

Ambassadeurs
De mens achter de sociaal werker krijgt een gezicht. Meerdere gezichten. We gaan mèt sociaal werkers zelf hun verhalen vertellen. Over hun werk in de buurt, jmet de bewoners en vrijwilligers. Hiervoor we zijn nu op zoek naar 10 sociaal werkers uit de praktijk. Zij worden de ambassadeurs van het sociaal werk.

10 gouden gemeenten: oproep!
Ook gaan we op zoek naar de Beste Sociale Gemeenten van het Land. Gemeenten die het snappen, en mèt (uw) sociaal werk de daadwerkelijke omslag maken. Die werk maken van de transformatie. Waar de kwaliteit van leven door innovatie en samenwerking zichtbaar is in het lokale dagelijks leven. Integraal, op het gebied van jeugd, participatie, zelfstandig wonen.

OPROEP: ken je zo’n gemeente? Laat het ons weten. Vertel waar dat in zit: welke innovatieve aanpak, samenwerking dit tot een top 10 gemeente maakt.  Mail elich@sociaalwerk.nl, Jennifer Elich, MOgroep.

www.sociaalwerkers.nl (inmiddels offline)
Het afgelopen jaar bedachten we samen met leden en bureau Het Stormt het eerste deel van de campagne, de look & feel en de taal. Veel organisaties gebruiken het gratis materiaal van de website www.sociaalwerkers.nl (inmiddels offline). ‘Sociaal werk’, en de ‘Sociaal werker’ raken ingeburgerd als begrip.

Maak ook nu nog gebruik van het materiaal in combinatie met uw eigen huisstijl. Download het  voor presentaties, publicaties (jaarverslag 2014!), bijeenkomsten en websites. Gezamenlijk hebben we een enorme communicatiekracht!

Lid wordenContact