Nieuwsbericht

Verkenning samenwerking MOgroep en MEE Nederland

4 februari 2015 | 1 minuut lezen

MEE Nederland en de MOgroep gaan verkennen hoe zij door samenwerking elkaar als vereniging en bureau kunnen versterken. De transformatie van het sociaal domein en de behoeften van de leden zijn hierbij leidend. MEE Nederland is de vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking. De MOgroep is de landelijke branchevereniging voor sociaal werk/welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

De achterbannen van MOgroep en MEE-Nederland richten zich beide op kwetsbare groepen, met als uitgangspunten het op alle levensgebieden versterken van de eigen kracht, talentontwikkeling, participatie en het benutten en versterken van netwerken.

Het sociaal domein in Nederland verandert ingrijpend. De dagelijkse praktijk van het sociaal werk en de cliëntondersteuning van leden van de MOgroep en MEE Nederland verandert mee.  Medewerkers van beide leden zitten in vrijwel alle sociale wijkteams. Ook ontstaan er lokale vormen van samenwerking tussen leden van MEE Nederland en de MOgroep.

De MOgroep en MEE Nederland behartigen de belangen van hun lidorganisaties bij rijk, gemeenten en andere stakeholders. De verenigingen onderzoeken de mogelijkheden of zij door gezamenlijk op te trekken de belangenbehartiging kunnen versterken. Dat geldt ook voor de thema’s vakmanschap, arbeidsmarkt, innovatie, dienstverlening en governance. 

De verkenning richt zich in elk geval op samenwerking op het gebied van beleid, organisatie en bedrijfsvoering. De verkenning moet uitwijzen of en hoe de verenigingen elkaar kunnen versterken.

De verkenning onderzoekt in de breedte de mogelijkheden van het samenwerken in projecten, een geïntegreerde werkorganisatie vanuit zelfstandige verenigingen of een fusie. Uiterlijk 1 april 2015 beslissen beide besturen of strategische samenwerking gewenst is en in welke vorm.

De verkenning wordt begeleid door bureau Van Spaendonck, BrancheAdvies.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Aly van Beek, directeur MOgroep en Jan de Vries, directeur MEE Nederland.


 

Lid wordenContact