Nieuwsbericht

Oproep: nieuwe leden branchecommissie Ouderenwerk

9 december 2014 | 1 minuut lezen

De MOgroep is op zoek naar twee nieuwe leden voor de branchecommissie Ouderenwerk.

In deze commissie delen leden van de MOgroep kennis en geven sturing aan de activiteiten van de MOgroep op het terrein van sociaal werk voor ouderen. Denk aan lobby, themabijeenkomsten, standpunten en publicaties. De branchecommissie Ouderenwerk heeft de bevoegdheid om eigen initieven en standpunten in te nemen, passend in de gemeenschappelijke koers die door het bestuur van de MOgroep wordt vastgesteld.

De commissie bestaat uit minimaal acht leden en komt vier keer per jaar bij elkaar in Utrecht. De zittingstermijn van de leden is vier jaar, met de mogelijkheid van een keer verlenging. We streven naar een represenatieve samenstelling.

Bent u in uw organisatie  eindverantwoordelijk functionaris voor het sociaal werk voor ouderen, en wilt u graag in de branchecomissie een rol spelen in de versterking hiervan op landelijk nivo? Reageer dan voor 1 november 2015  naar Lineke Lammen (bestuursassistent), lammen@mogroep.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nienke Kuyvenhoven (bestuurssecretaris), kuyvenhoven@mogroep.nl of 030-7210740.

Lid wordenContact