Blog

Van onmacht naar kracht

15 juni 2017 | 2 minuten lezen

Van onmacht naar kracht

Pure onmacht. Dat gevoel overviel me dit voorjaar tijdens een studiereis naar Zweden. Het was de dag van de aanslag in Stockholm én de dag dat we hoorden hoe actief men in Zweden probeert om jongeren erbij te houden. Als dat allemaal niet genoeg is, dacht ik, wat moet je dan in vredesnaam nog meer doen om jongeren te weerhouden van extremisme en terreur?
Een antwoord kwam toen Naima Azough haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals overhandigde aan minister Bussemaker en staatssecretaris Van Rijn. Het is (groten)deels gebaseerd op de rondgang die Naima op onze uitnodiging samen met mij maakte langs jongerenwerkers in heel Nederland. Met eigen ogen kon ze zien hoe onze professionals dagelijks de straat op gaan. Wat ze allemaal doen om te voorkomen dat jongeren steeds verder onderduiken in een (digitale) schaduwwereld met eigen waarheden en complottheorieën; hoe ze deze jongeren bijvoorbeeld helpen aan nieuwe contacten en andere netwerken, om alsnog een stage te regelen, werk te vinden of een passende opleiding.
Door dat allemaal aan Naima te laten zien kreeg ik zelf ook weer moed. We moeten juist nu onderstrepen wat de potentie is van het belangrijke werk dat al deze stille krachten verrichten. Daarom ook hebben we samen met leden en partners een manifest opgesteld, inclusief tien actiepunten voor de landelijke én de lokale politiek.
Met een delegatie van jongeren, jongerenwerkers en bestuurders trokken we onlangs naar Den Haag. We overhandigden ons pamflet aan Tweede Kamerleden[1] en gingen met hen in gesprek. Amir en Adil vertelden hen even treffend als bescheiden wat hun jongerenwerker voor ze betekent én wat ze zelf doen. Ze zijn namelijk wekelijks in touw om in de Haagse Schilderswijk andere jongeren te betrekken bij activiteiten als straatvoetbal en muziek. Die organiseren ze zelf, maar dat lukt alleen dankzij de begeleiding van de jongerenwerkers Hans en Khalid van Zebra Welzijn. Ze staan altijd klaar; niet alleen als er iets aan de hand is met een jongere, maar juist ook als het rustig is in de wijk. En niet van 9 tot 5, maar ook savonds en in het weekend. Ze bieden een luisterend oor, maar ze stellen zo nodig ook grenzen. Ze werken nauw samen met de politie en de jongeren weten dat.
De Kamerleden hoorden bovendien van Egbert Oppenhuizen (bestuurslid Sociaal Werk Nederland en directeur van sociaalwerkorganisatie Binding) hoe belangrijk korte lijntjes zijn als je met jongeren werkt. ‘Zij vertrouwen je. Voor hen is het vaak een enorme stap om bijvoorbeeld naar een specialist te stappen. Een jongerenwerker kan hen van het belang ervan overtuigen, of de eerste keer gewoon meegaan. Dan kun je ook meteen “voorleven” hoe je je gedraagt bij zo’n gesprek. Van jou als jongerenwerker accepteren zij dat, juist vanwege de vertrouwensband.’
De Kamerleden waren onder de indruk en wilden weten wat zíj kunnen bijdragen aan sterker jongerenwerk. Overtuig gemeenten van het belang van stevig jongerenwerk, zeiden wij. Blijf hameren op de noodzaak dat professionals hun expertise verder kunnen uitbreiden; geef sociaal werk en bijvoorbeeld de politie de gelegenheid hun samenwerking te intensiveren; en bovendien: sloop de schotten tussen ministeries voor een integrale aanpak van polarisatie en extremisme.
Diverse Kamerleden gaan deze zomer stagelopen ‘in het echte leven’ en komen in de zomer bij ons op werkbezoek. Bovendien gaan we de komende tijd met ons manifest de boer op om steeds opnieuw te beklemtonen hoe onmisbaar jeugd- en jongerenwerk is om álle jongeren erbij te houden.

 

[1]  Jasper van Dijk (SP), Tunahan Kuzu (DENK), René Peters (CDA), Rens Raemakers (D66), Martin van Rooijen (50+), Linda Voortman en Lisa Westerveld (GroenLinks), Zohair El Yassini (VVD)

ContactLid worden