Blog

Een nieuwe naam en een nieuw geluid

Een verkorte versie van de 'maiden-speech' van Lex Staal (directeur MOgroep) die hij uitsprak tijdens de ALV van 25 mei 2016.
26 mei 2016 | 2 minuten lezen

Een nieuwe naam en een nieuw geluid

Ruim een maand onderweg. Vierendertig officiële werkdagen om precies te zijn. Als voormalig directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang kende ik het sociaal werk natuurlijk al wel, maar deze branche blijkt nog interessanter dan ik dacht. Er gebeurt veel, en alles is even nuttig, complex en urgent.
Ondertussen is de decentralisatie ver gevorderd en krijgt de transformatie steeds meer gestalte. Dat vraagt veel van onze sociaal werkers. Een succesvolle actie van vorig jaar was dan ook de breed gedragen motie waarin de Kamer het Kabinet vraagt om geld voor verdere professionalisering van het sociaal werk. Als nieuwkomer zeg ik: knap werk die motie, qua vorm en inhoud! Het is de MOgroep goed gelukt om dit onderwerp panklaar te adresseren in de Tweede Kamer, de ministeries, gemeenten en media. Al moet de staatssecretaris nu ook wel echt over de brug komen…
Wat mij betreft gaan we op die weg voort. We moeten deze boodschap tussen de oren krijgen van iedereen die er in het sociale domein toe doet: het sociaal werk is de aangewezen en onvermijdbare partner voor een duurzaam stelsel van zorg en welzijn. Als brancheorganisatie doen wij dat op landelijk niveau, zodat onze leden er lokaal inspiratie en gemak van ondervinden.
En er zijn volop actuele issues waarbij we onze rol kunnen benadrukken: vluchtelingen, armoede, uitsluiting en radicalisering. Te veel eigenlijk, we moeten focussen. Waar ligt onze grootste kracht? Waarmee kunnen we ons het scherpst profileren? Waarvoor gaan we de bühne op?
Dat laatste is voor mij een absolute noodzaak. Sociaal werk is nog te onzichtbaar en te vermijdbaar, vind ik. De staatssecretaris blijft treuzelen bij de uitvoer van de motie; Jeugdzorg en GGZ kunnen nog over extramuralisatie en jeugd praten zonder ons erbij te vragen. En dat gegeven zie ik vooral als een opdracht aan onszelf en aan mijzelf om in het kortademige Nederland van DWDD, Nieuwsuur en RTL Late Night onze boodschappen zorgvuldig te tunen. Idealiter kan een nieuwsredacteur straks geen sociaal-domein-item meer voorbereiden zonder de MOgroep erbij te vragen…
En ja, dat is ook nog een dingetje. De wie-groep? De wat-groep? MOgroep, waar zijn die van?
Volgens het bestuur vraagt een scherpere profilering om een nieuwe, ondubbelzinnige naam. Op de recente ledenvergadering hebben de leden daarmee ingestemd. Maar ik verklap nog niks, om de lancering van onze nieuwe merknaam niet in de wielen te rijden.
Maar ik ben er wel uitermate blij mee. Want die naam zal zeker helpen bij het uitventen van de juwelen die we vorig jaar aan onze schatkist hebben toegevoegd, zoals de 10 gouden gemeenten, de 10 ambassadeurs, het baanbrekende project over Armoede en Schulden, de stevige positie van peuterspeelzalen in het SER-advies en een moderne cao waaraan andere branches een voorbeeld kunnen nemen.
En die naam dient nog een ander doel: de branchevereniging uitbouwen tot een platform waar ook het sociaal werk zélf niet omheen kan; tot een vereniging waarvan iedere organisatie en ondernemer in het brede sociale domein lid van kán en móét zijn.
Vierendertig dagen onderweg. De kop is eraf, maar de staart wat mij betreft nog ver weg. En voor de leden die ik nog niet gesproken heb: ik hoop u binnenkort te ontmoeten!

26 mei 2016
Lex Staal, directeur MOgroep

 

ContactLid worden