Bestuur

Marijke Vos

Van 1994-2006 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Ze dwong landelijk respect af als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Ze was ook partijvoorzitter van GroenLinks (1990-1994). Bestuurlijke ervaring met sociaal werk deed ze op tijdens haar wethouderschap in Amsterdam (2006-2010). Nu is ze senator van de Eerste Kamer en heeft ze een eigen bedrijf voor advies en beleid over duurzaamheid.

Anja Aaldering

Sinds december 2001 directeur/bestuurder van MJD Groningen, een grote brede sociaalwerkorganisatie (regio Noord). Sinds oktober 2011 lid van het branchebestuur van Sociaal Werk Nederland. Daarnaast bekleedt ze diverse bestuursfuncties, waaronder voorzitter van DIMON (directeurenoverleg).

Annelies Bakelaar

Directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe en bestuurslid van Verdiwel. Bovendien is ze gemeenteraadslid voor het CDA in de gemeente Ommen. Sinds begin 2017 is ze ook bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Johan Brongers

Sinds 2002 directeur-bestuurder van Tinten Welzijnsgroep, een grote brede sociaalwerkorganisatie in Zuidoost-Groningen en Drenthe (regio noord). Hij is al jaren bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en momenteel ook  waarnemend voorzitter. Daarnaast vervult hij diverse bestuurlijke functies.

Irene Domburg

Directeur-bestuurder van Handje helpen, een kleine organisatie voor informele zorg en ondersteuning, met als kerntaak: het langdurig koppelen van vrijwilligers en hbo-stagiaires aan mensen met een beperking. Sinds juni 2015 is ze bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Jan Laurier

Adviserend bestuurslid en voorzitter van de Federatie Opvang. Van 2007 tot 2011 was hij lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en daarvoor onder meer wethouder in Leiden.

Eric Lemstra

Sinds januari 2012 voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, een ondernemende welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in de regio Haaglanden. Per 2016 ook met MEE Zuid Holland Noord in haar gelederen. Wij richten ons op mensen die tijdelijk of langdurig kwetsbaar zijn. Onze missie is 'Meedoen en Meetellen'. Vanuit mijn ervaring en huidige functie betrokken bij en lid van diverse lokale, regionale en landelijke bestuurs- of adviesraden.

Gon Mevis

Sinds 2011 directeur-bestuurder van ContourdeTwern, een grote brede sociaalwerkorganisatie in Tilburg. Daarvoor was hij acht jaar wethouder, met onder andere de Wmo in zijn portefeuille. In die functie was hij ook actief in verschillende commissies van de VNG.

René Verkuylen

Sinds 2008 bestuurder van Kwadraad, een grote sociaalwerkorganisatie in vooral maatschappelijke dienstverlening, voor 40 gemeenten in Zuid-Holland (Regio West). Eerder werkte hij bij een advies- en interimbureau, waardoor hij ook ruime ervaring heeft als interim-bestuurder in gezondheidszorg, onderwijs, sociaal werk en bij overheden.

Arie de Vries

Directeur-bestuurder van stichting NIM, een sociaalwerkorganisatie die focust op maatschappelijk werk. NIM biedt in Nijmegen en gemeenten daaromheen psychosociale hulp- en dienstverlening, die is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren. Sinds juni 2015 is hij lid van het bestuur van Sociaal Werk Nederland.

Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten