Lidmaatschap

Misschien behoort uw organisatie tot die ongeveer twintig procent van de sociaalwerkorganisaties uit de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening die nog niet zijn aangesloten bij Sociaal Werk Nederland.

U mist dan de dagelijkse informatie op het gebied van relevante wet- en regelgeving, cao-afspraken, nieuws, achtergronden en wetenswaardigheden uit de branches en de dagelijks bijgewerkte ledensite, met Platform Sociaal Werk Nederland.

U mist het abonnement op Juridische Zaken Online, de unieke juridische dienstverlening aan leden van Sociaal Werk Nederland over cao-zaken, arbeidsrecht en medezeggenschap.

En u mist de mogelijkheid om uw stem te laten horen bij ledenraadplegingen, expertmeetings, adviescolleges en in de Verenigingsraad.

Versterk de branche, versterk het sociaal werk en word lid.

Voordelen van het lidmaatschap

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de leden door politieke lobby en profilering.

Sociaal Werk Nederland profileert de rol van de branche bij ministeries, politiek, gemeenten en samenwerkingspartners; sluit coalities met andere brancheorganisaties om het principe van integraal werken op lokaal/regionaal niveau mogelijk te maken en zoekt de publiciteit op het juiste moment.

Leden kunnen meedoen in ontwikkelingstrajecten, pilots, denktanks en zo mede de branche helpen versterken.

De stem van de leden bepaalt het mandaat dat de cao-onderhandelaars van Sociaal Werk Nederland meenemen bij onderhandelingen.

Sociaal Werk Nederland ondersteunt organisatieontwikkeling en ondernemerschap.

Leden hebben toegang tot Platform Sociaal Werk Nederland voor het delen van kennis, deelnemen in werkgroepen enz.

Leden ontvangen Sociaal Werk Nederland-publicaties gratis of met korting. 

Voor leden organiseert Sociaal Werk Nederland cursussen en bijeenkomsten tegen gunstige prijzen.

Groepen leden kunnen tegen betaling van aanvullende contributie een pakket van specifieke diensten afnemen.

Leden van Sociaal Werk Nederland zijn automatisch lid van het MKB en:

 • hebben daarmee toegang tot - en kunnen invloed uitoefenen op - organen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
 • kunnen meedoen aan innovatieve projecten die van belang zijn voor ontwikkeling van de branche.
 • kunnen participeren in MKB-regioraden.
 • ontvangen het MKB-maandblad Ondernemen!

Leden krijgen kortingen, mantelcontracten en acties

Zie kortingen.

Wie kunnen lid worden?

 •  Organisaties die werkzaam zijn op het brede terrein van sociaal werk / welzijn en maatschappelijke dienstverlening én die onder de werkingssfeer van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening vallen.
 • Organisaties die niet onder de werkingssfeer van de CAO vallen, maar wél werkzaam zijn op het terrein van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Valt u niet in een van beide categorieën, maar wilt u toch graag de ledeninformatie van Sociaal Werk Nederland ontvangen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een informatieabonnement. Dat geldt bijvoorbeeld voor administratiekantoren.

Aanmelden
Direct aanmelden: download het aanmeldformulier hiernaast en mail het ingevuld naar leden@sociaalwerk.nl. Een bevestiging ontvangt u voor aanvang van het lidmaatschap. Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Ilkay Büyük, 030 721 07 25.

Boven aan deze pagina kunt u de volgende informatie downloaden:

 • brochure Nu meer dan ooit
 • aanmeldformulier
 • contributie
 • opzegtermijn lidmaatschap
 • informatieabonnement
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten