Visie en opdracht

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. De branche ziet voor het sociaal werk een belangrijke opdracht:

• integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving;

• stimuleren van actief burgerschap en verbindingen leggen tussen vrijwilligers en burgers, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn;

• hulp bieden of inschakelen als zelfredzaamheid ontbreekt.

Sociaal Werk Nederland draagt de noodzaak van een daadwerkelijke transformatie in het sociaal domein krachtdadig uit: het gaat om echte veranderingen en nieuwe oplossingen. Dat vonden we al toen we nog 'MOgroep' heetten. Niet repareren, maar transformeren.

Daarbij breekt Sociaal Werk Nederland een lans voor een groeiende groep mensen voor wie ‘eigen kracht en participatie’ een brug te ver is. Ze moeten kunnen blijven rekenen op noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ze hebben behoefte aan goede sociaal werkers, die de competentie hebben om sociale netwerken te bouwen, vrijwilligers te coachen, mensen te activeren. En die daarbij kunnen samenwerken met andere professionals (wijkverpleegkundigen, jeugdhulpverleners, huisartsen, et cetera).

Wat Sociaal Werk Nederland en het sociaal werk doen en betekenen lees je hier in de uitgebreide versie.

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten