Bestuur

Voorzitter

Tot 1 oktober was Marijke Vos voorzitter van het bestuur. Vanwege haar vertrek naar de Raad van State zoekt Sociaal Werk Nederland een nieuwe voorzitter. Het profiel en de procedure rond deze vacature vindt u hier.

Jeanny van den Berg

Jeanny van den Berg is sinds twee jaar bestuurder van WIJeindhoven, een organisatie die in 2015 is opgericht en werkt met teams van generalistische professionals die in het brede sociale domein inzetbaar zijn. Daarvoor was zij directeur Bijzonder Jeugdwerk in Brabant, manager bij kennisinstituten Movisie en Stichting TransAct, en adviseur, projectleider en trainer bij organisaties als Rutgers en RIAGG.

Egbert Oppenhuizen

Egbert Oppenhuizen is een aantal jaar directeur van Stichting Binding, een kleine brede organisatie voor sociaal werk in de gemeente Wijk bij Duurstede die informele en formele ondersteuning aanbiedt. Egbert heeft bestuursfuncties in verschillende stichtingen en leidinggevende ervaring in de not for profit sector. Sinds juni 2017 is hij bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Irene Domburg

Directeur-bestuurder van Handje helpen, een kleine organisatie voor informele zorg en ondersteuning, met als kerntaak: het langdurig koppelen van vrijwilligers en hbo-stagiaires aan mensen met een beperking. Sinds juni 2015 is ze bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Jan Laurier

Adviserend bestuurslid en voorzitter van de Federatie Opvang. Van 2007 tot 2011 was hij lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en daarvoor onder meer wethouder in Leiden.

Eric Lemstra

Sinds januari 2012 voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, een ondernemende welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in de regio Haaglanden, met als missie 'Meedoen en Meetellen'. Sinds 2016 ook met MEE Zuid Holland Noord in haar gelederen. Vanuit zijn ervaring en huidige functie is hij bovendien betrokken bij en lid van diverse lokale, regionale en landelijke bestuurs- of adviesraden.

Gon Mevis

Sinds 2011 directeur-bestuurder van ContourdeTwern, een grote brede sociaalwerkorganisatie in Tilburg. Daarvoor was hij acht jaar wethouder, met onder andere de Wmo in zijn portefeuille. In die functie was hij ook actief in verschillende commissies van de VNG.

René Verkuylen

Sinds 2008 bestuurder van Kwadraad, een grote sociaalwerkorganisatie in vooral maatschappelijke dienstverlening, voor 40 gemeenten in Zuid-Holland (Regio West). Eerder werkte hij bij een advies- en interimbureau, waardoor hij ook ruime ervaring heeft als interim-bestuurder in gezondheidszorg, onderwijs, sociaal werk en bij overheden.

Arie de Vries

Directeur-bestuurder van Sterker sociaal werk, een brede sociaalwerkorganisatie die ook de sociale wijkteams aanstuurt. Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Zijn organisatie ontwikkelde mede het Kwaliteitslabel Sociaal werk. Sinds juni 2015 is hij lid van het bestuur van Sociaal Werk Nederland.

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten