Bestuur

Bestuursvoorzitter Eric van der Burg

Tot maart 2019 was Eric van der Burg fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Amsterdam. Hij was van 2010 - 2018 wethouder in Amsterdam, met onder meer de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Organisatie en Integriteit. Bovendien was hij van 2010-2014 lid van het hoofdbestuur van de VNG. In het verleden was hij bestuurder in de ouderen- en gehandicaptenzorg, de sportwereld en ondernemerschap. Eric is voorzitter van de preventietafel Obesitas, ambassadeur tegen eenzaamheid en voorzitter van de landelijke tafel Arbeidsmarkt. Sinds 14 maart 2019 is hij voorzitter van Sociaal Werk Nederland.

Vicevoorzitter Eric Lemstra

Sinds januari 2012 voorzitter Raad van Bestuur van Xtra, een ondernemende welzijn- en maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in de regio Haaglanden, met als missie 'Meedoen en Meetellen'. Sinds 2016 ook met MEE Zuid Holland Noord in haar gelederen. Vanuit zijn ervaring en huidige functie is hij bovendien betrokken bij en lid van diverse lokale, regionale en landelijke bestuurs- of adviesraden. 

Irene Domburg

Directeur-bestuurder van Handje helpen, een kleine organisatie voor informele zorg en ondersteuning, met als kerntaak: het langdurig koppelen van vrijwilligers en hbo-stagiaires aan mensen met een beperking. Sinds juni 2015 is ze bestuurslid van Sociaal Werk Nederland.

Gon Mevis

Sinds 2011 directeur-bestuurder van ContourdeTwern, een grote brede sociaalwerkorganisatie in Tilburg. Daarvoor was hij acht jaar wethouder, met onder andere de Wmo in zijn portefeuille. In die functie was hij ook actief in verschillende commissies van de VNG.

René Verkuylen

Sinds 2008 bestuurder van Kwadraad, een grote sociaalwerkorganisatie in vooral maatschappelijke dienstverlening, voor 40 gemeenten in Zuid-Holland (Regio West). Eerder werkte hij bij een advies- en interimbureau, waardoor hij ook ruime ervaring heeft als interim-bestuurder in gezondheidszorg, onderwijs, sociaal werk en bij overheden.

Arie de Vries

Directeur-bestuurder van Sterker sociaal werk, een brede sociaalwerkorganisatie die ook de sociale wijkteams aanstuurt. Sterker sociaal werk is ontstaan uit een fusie tussen NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk. Zijn organisatie ontwikkelde mede het Kwaliteitslabel Sociaal werk. Sinds juni 2015 is hij lid van het bestuur van Sociaal Werk Nederland.

Jan Laurier

Adviserend bestuurslid en voorzitter van de Federatie Opvang. Van 2007 tot 2011 was hij lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en daarvoor onder meer wethouder in Leiden.

Jasper Ragetlie

Jasper is sinds 1 september 2014 aangesteld als directeur-bestuurder van LEVgroep, een brede welzijnsinstelling in de regio Helmond. Voordat hij bij de LEVgroep in dienst kwam, heeft hij gewerkt bij Defensie, Universiteit Utrecht en gemeenten. Bij de gemeente Deurne was hij werkzaam als wethouder Sociale zaken, onderwijs, cultuur en financiën.

Ad van Rijen

Sinds 2015 directeur-bestuurder van Wij Zijn Traverse groep, een brede sociaalwerkorganisatie in West Brabant en Tholen. Daarvoor was hij onder meer adjunct-hoofd Ortho-Pedagogisch Dagcentrum voor verstandelijk beperkte kinderen, en manager, directeur, en voorzitter Raad van Bestuur bij de Stichting Humanitas.

Greet Bouman

Sinds 2014 directeur-bestuurder bij Stimenz, een brede sociaalwerkorganisatie in Apeldoorn en tien omliggende gemeenten. Daarvoor was zij onder meer directeur-bestuurder van Bureau Jeugdzorg Flevoland, directeur van de dienst Samenleving en directeur van de Sociale Dienst van de gemeente Zutphen. Momenteel is zij ook voorzitter van het bestuur van Verdiwel en lid van de Raad van Toezicht van Foenix kringloop en re-integratie.

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten