Arbeidszaken

Sociaal Werk Nederland staat voor een sterke branche, met goed opgeleide mensen, optimale arbeidsmarktcondities en een betrouwbare werkgeversondersteuning. Sociaal Werk Nederland versterkt ondernemerschap, kwaliteit, professionaliteit, effectiviteit, innovatie en registratie.

Cao & Juridische Zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de Cao Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Voor vragen over de toepassing of betekenis van de cao en arbeidswetgeving, kunnen de leden terecht bij Juridische Zaken Online.

Juridische Zaken Online (JZO) is het juridisch adviessysteem van Sociaal Werk Nederland en voorziet de leden van waardevolle informatie en ondersteunt hierin de werkgeversfunctie. JZO biedt leden advies bij het oplossen van juridische vraagstukken onder andere rond arbeidsovereenkomsten, de cao, ziekte en ontslag en biedt ondersteuning bij het oplossen van complexe juridische vraagstukken in de werkgevers-werknemersrelatie.

Zie: thema

Vakmanschap: Professionalisering en Opleidingen

De rol van de sociaal werker verandert: van uitvoerend naar frontman/vrouw die de organisatie representeert in diverse samenwerkingsverbanden. De professional is nu het uithangbord én het kapitaal van organisaties W&MD. Zijn vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, HBO- en MB0-raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing. We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en aandacht voor beroepspraktijkvorming.

Nieuw is het inrichten van een betekenisvol beroepsregister Sociaal Werk, voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Dat doen we samen met samen met leden, NVMW en Bamw.

Zie: thema 

Pensioen

Het pensioen van de medewerkers uit de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn en wordt uitgevoerd door PGGM.

De branche W&MD is via Sociaal Werk Nederland vertegenwoordigd in het bestuur van PfZW, via een gezamenlijke bestuurszetel met Jeugdzorg Nederland (JN) en Brancheorganisatie Kinderopvang (KO). Verder is W&MD vertegenwoordigd in de pensioenraad. Er zijn twee zetels beschikbaar voor W&MD, KO en JZN gezamenlijk, waarvan op dit moment één zetel bezet wordt door een vertegenwoordiger voor W&MD, van Sociaal Werk Nederland.

Continuering van een kwalitatieve en betaalbare pensioenregeling is de insteek van W&MD.

Sociaal Werk Nederland is betrokken in de bestuursvergaderingen, en volgt nauwgezet de relevante ontwikkelingen op het terrein van pensioenen. Dit vraagt om veel betrokkenheid en inzet rondom de besluitvorming. Sociaal Werk Nederland voert overleg over beleid met Pensioenfonds Zorg & Welzijn, en over uitvoering met Coöperatie PGGM.

Zie: website PGGM 

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten