Sociaal werk is een begrip dat we in Nederland nog niet zo lang gebruiken. Het begrip is ongeveer 10 jaar geleden geïntroduceerd en is ontleend aan de internationaal gebruikte term ‘social work’. Sociaal werk is niet één beroep, maar een verzameling van beroepen en functies die inhoudelijk een grote verwantschap met elkaar vertonen. Momenteel is er één richtinggevende definitie van sociaal werk; die van de Internationale Federatie van Sociaal Werkers, kortweg de IFSW:

‘Sociaal werk is een praktijkgericht beroep en een academische discipline die maatschappelijke verandering, sociale cohesie en de emancipatie en zelfstandigheid van mensen bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk. Versterkt door theorieën van sociaal werk, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en relevante lokale kennis, stimuleert het sociaal werk mensen en instituties om uitdagingen in het leven aan te gaan en het welzijn van individu en samenleving te verbeteren’. Bron

Oplossen van problemen
Sociaal werkers ondersteunen mensen bij het oplossen van problemen in hun dagelijkse leven zodat zij weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. Hiervoor geven zij advies over specifieke regelingen en procedures, maar begeleiden ze ook kwetsbare groepen bij dagbesteding, opvang, vrijetijdsbesteding of educatie. De sociaal werker ondersteunt en adviseert maar zet mensen ook in hun kracht om zelf in actie te komen.

Preventie
Sociaal werkers houden zich ook bezig met preventie om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dit betekent dat ze anticiperen op risicofactoren en handelen wanneer eerste signalen zich ontwikkelen. Sociaal werkers steunen mensen individueel door hun eigen vermogen aan te spreken, hun talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen, contacten met het (sociale) netwerk te stimuleren, de kwaliteit van (sociale) netwerken te vergroten en mensen te motiveren zo mogelijk een stap vooruit te zetten

Sterke sociale basis
Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van een sterke sociale basis groot. Er zijn immers allerlei sociale problemen die meedoen in de weg staan. Sterk sociaal werk vraagt om deskundige sociaal werkers die midden in de samenleving staan. Sterke sociaalwerkorganisaties zijn nodig om samen met gemeenten en andere maatschappelijke organsiaties én de bewoners, een sluitend sociaal netwerk te bouwen. Rond ouderen, rond opgroeien en opvoeden, voor mensen met psychische kwetsbaarheid, voor een streek/buurt. Er zijn, het goede doen, samenwerking in buurt- en wijkteams; aan veiligheid, met politie, met onderwijs en scholen. 

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten