Vraag

Vakantietoeslag over overwerk per 01-2018

Op 5 juni 2018 - 12:29 geplaatst door
3 Vakantietoeslag over overwerk 

Vanaf 1 januari 2018 moet een werkgever het minimumloon betalen voor overwerk. Op die datum vindt er een wijziging plaats in artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)

In de wet staat nu dat onder loon de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit betekent dat een werknemer vanaf 2018 niet alleen recht heeft op minimumloon, maar ook op vakantietoeslag over zijn overwerkloon.

Uitzondering

Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon inclusief overuren vakantiebijslag te betalen. Het kan dus lonen om in de toepasselijke cao te kijken over welk loon precies vakantiebijslag wordt opgebouwd.

Mijn vraag is dan ook of iemand weet of deze wijziging in de wet wel of niet uitgesloten word door de CAO Sociaal Werk.

Wat ik heb kunnen vinden is het volgende :

Een aantal definities uit de cao zijn van belang. Bij cao is er dus afgeweken van de wettelijke regeling aangezien in de definitie van het vakantiegeld alleen het feitelijk salaris wordt genoemd conform de schaal.

f2 Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag dat hoort bij een periodieknummer uit de op de functie van de werknemer van toepassing zijnde salarisschaal;

 6.9 VAKANTIETOESLAG A Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De hoogte van de vakantietoeslag wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk verdiende salaris en ouderschapsverlofvergoeding en/of loondoorbetaling of aanvulling uit artikel 7.9.

Is dit voldoende om te kunnen zeggen dat de wijzgiging is uitgesloten ?

Fijn dat je mee wilt denken! Maak alsjeblieft eerst een account aan of log nu in.
  • Over de overuren ontvangt de medewerker salaris, dus in de maand waarin wordt overgewerkt, is zijn feitelijke salaris hoger en daarmee ook zijn vakantietoeslag over die maand (geen uitzondering dus).

    Vind je dit antwoord nuttig?
    Om te reageren dien je eerst in te loggen.

    Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Q-Support
Functie: HR-adviseur
Organisatie: Stichting MEION
Functie: Voorzitter
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten