Waarom een Kwaliteitslabel Sociaal Werk?

Integraal werken en de vele nieuwe (zorg)spelers veranderen het krachtenveld. Dat vereist van het sociaal werk kwaliteit en optimale kennis van zaken.

Positionering en inkoop

Sociaalwerkorganisaties willen de noodzaak, kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van hun diensten kunnen aantonen tegenover klanten, samenwerkingspartners, gemeenten en andere opdrachtgevers. Met het Kwaliteitslabel laat je zien dat je kwaliteit levert die aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche.

Leren en (blijven) verbeteren

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ook een stimulans voor de branche om zich doorlopend te verbeteren. Doel van het sociaal werk is immers om dagelijks dienstverlening te leveren die effectief bijdraagt aan het welzijn van burgers. Aan de slag gaan met het Kwaliteitslabel bevordert kennisdeling en lerend vermogen en draagt bij aan kwaliteitsverbetering op organisatie- en brancheniveau.

Vakmanschap en faciliterende organisaties

De professional is het uithangbord én het kapitaal van de organisatie. Organisaties hebben een stimulerende en faciliterende rol in het laten excelleren van hun professionals. Naast goede bedrijfsvoering en goed bestuur zijn een inspirerende leercultuur en goed vakmanschap essentieel om als organisatie en branche succesvol te zijn. Werken aan arbeidsmarktfitheid en vakmanschap zijn o.a. verankerd in de waarden en normen van het Kwaliteitslabel, in het Beroepsregister Sociaal Werk en de CAO Sociaal Werk. 

ContactLid worden