Voordelen van het kwaliteitslabel

Het Kwaliteitslabel biedt lidorganisaties, branche en opdrachtgevers de volgende voordelen.

Het Kwaliteitslabel...

 • stelt vakmanschap van de professional voorop, creëert eigenaarschap bij professionals en stimuleert de trots van medewerkers.
 • helpt sociaalwerkorganisaties om hun kwaliteit te laten zien aan klanten, opdrachtgevers en ketenpartners, en helpt hen zich te profileren en te positioneren o.b.v. kwaliteit.
 • draagt bij aan het lerend vermogen van de organisatie.
 • zorgt voor zicht op resultaten.
   
 • versterkt de positie van de branche als geheel.
 • is specifiek ontwikkeld voor en toegespitst op de branche sociaal werk.
 • bevordert kennisdeling en kruisbestuiving tussen sociaalwerkorganisaties.
   
 • geeft gemeentes en andere opdrachtgevers zicht op de kwaliteit die zij inkopen.
 • biedt vertrouwen voor de burger.

Het Kwaliteitslabel heeft daarnaast een aantal voordelen ten opzichte van andere kwaliteitskeurmerken. Het Kwaliteitslabel...

 • is eigendom van de branche zelf.
 • heeft een slanker kader en biedt - door toetsing buiten het regime van de RvA en ISO-regime om - vrijheid in frequentie en omvang van toetsen (bijvoorbeeld één maal per twee jaar). Het is hierdoor minder arbeids-, tijds- en kostenintensief. 
 • is indien gewenst goed te combineren met HKZ of ISO, of (voor onderdelen dienstverlening) op te schalen naar deze normen.
Lid wordenContact