Toolkit Kwaliteitslabel

Ter ondersteuning van de naleving van de waarden van het kwaliteitslabel ontwikkelde Sociaal Werk Nederland relevante handreikingen en tools. 

Aan de slag met je vakmanschap
n het programma Sociaal Werk Versterkt heeft Sociaal Werk Nederland samen met de BPSW, BVjong, FNV en CNV producten ontwikkeld die sociaal werkers ondersteunen en stimuleren hun vakmanschap verder te ontwikkelen. In deze folder zijn alle producten opgenomen.

Instrumentwijzer
Deze website biedt een overzicht van tools en instrumenten die u als organisatie en als professional kunt inzetten om de effectiviteit van uw werk in kaart te brengen. De website werkt als een beslisboom om u te helpen bij de keuze voor een bepaald instrument.

Governancecode
Richtlijn voor goed bestuur en toezicht binnen de sociaalwerkbranche die is opgesteld door Sociaal Werk Nederland voor haar leden. 

Register Governancecode
Als uw organisatie de Governancecode heeft ondertekend, kunt u zich laten registreren in het Register Governancecode zodat het voor al uw stakeholders zichtbaar is dat u werkt aan goed toezicht

Beroepsregister voor sociaal werkers
Met uw registratie in het beroepsgeregister laat u aan cliënten en werkgevers zien dat u expert bent in uw vak: u hebt de benodigde vaardigheden en blijft bijleren.

Trainingen en opleidingen sociaal werk
n deze tool vind je workshops, opleidingen en trainingen om steeds sterker in je werk te staan. Voor sociaal werkers en leidinggevenden, individueel of in teams en online of op locatie.

Standaarden voor vakmanschap
Het beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker is vertaald in EVC-standaarden, voor MBO-niveau en HBO-niveau. De standaarden maken werkervaring inzichtelijk en laten zien welke competenties van het beroep je beheerst. Dat is handig bij beroepsregistratie, mogelijke transfers binnen een organisatie of werkgebied of een andere sector. Voor meer informatie over een EVC-procedure op basis van deze standaarden, kun je contact opnemen met Sociaal Werk Werkt.

Databank effectieve sociale interventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 222 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'

ContactLid worden