Toolkit Kwaliteitslabel

Ter ondersteuning van de naleving van de waarden van het kwaliteitslabel ontwikkelde Sociaal Werk Nederland relevante handreikingen en tools. 

Wat Werkt Studio
De Wat Werkt Studio is een openbaar digitaal leerplatform voor sociale professionals die te maken hebben met vraagstukken van maatschappelijk rendement en effectiviteit in hun werk. De website helpt bij vragen als: welke instrumenten zijn er allemaal? Op welk moment moet ik nadenken over effectmeting?

Instrumentwijzer
Deze website biedt een overzicht van tools en instrumenten die u als organisatie en als professional kunt inzetten om de effectiviteit van uw werk in kaart te brengen. De website werkt als een beslisboom om u te helpen bij de keuze voor een bepaald instrument.

Governancecode
Richtlijn voor goed bestuur en toezicht binnen de sociaalwerkbranche die is opgesteld door Sociaal Werk Nederland voor haar leden. 

Register Governancecode
Als uw organisatie de Governancecode heeft ondertekent, kunt u zich laten registreren in het Register Governancecode zodat het voor al uw stakeholders zichtbaar is dat u werkt aan goed toezicht

Beroepsregister voor sociaal werkers
Met uw registratie in het beroepsgeregister laat u aan cliënten en werkgevers zien dat u expert bent in uw vak: u hebt de benodigde vaardigheden en blijft bijleren.

Wmo bij- en nascholing
Het opleidingsoverzicht binnen de Wmo.

Standaarden voor vakmanschap
Het bestuur van Sociaal Werk Nederland heeft de branchestandaard voor de sociaal cultureel werker gelegitimeerd.

Databank effectieve sociale interventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 222 programma's voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie beoordeeld en erkend als 'goed onderbouwd' of 'effectief'
 

Lid worden