Made by Sociaal Werk Nederland

Totstandkoming

Het Kwaliteitslabel is het resultaat van een gezamenlijk ontwikkelproces van Sociaal Werk Nederland (Ledencommissie Kwaliteit en Professionalisering) en gespecialiseerde bureaus in kwaliteitsontwikkeling. Het CIIO, een vooraanstaand en vernieuwend bureau op het terrein van kwaliteit en certificering, begeleidde de ontwikkelfase en heeft het label verder uitgewerkt. Het label is het resultaat van brainstormsessies, klankborgroepen en pilots. In de pilots zijn de intercollegiale toetsing en de externe auditmethodiek getest.

Toezicht

Twee commissies bewaken de gang van zaken rond het label: de beheercommissie Kwaliteitslabel Sociaal Werk (met afgevaardigden uit lidorganisaties) en de Commissie van Toezicht (met externe stakeholders).

De beheercommissie verzorgt onder meer het toekennen van de certificaten, het onderhoud en de doorontwikkeling van de normen en de toetsing.

De Commissie van Toezicht ziet toe op de inhoud van het Kwaliteitslabel, zoals op de rechtmatigheid van het toekenningsproces. De Commissie  signaleert trends en verbindt consequenties aan ontwikkelingen in het sociaal domein voor Kwaliteit van de branche. Beide commissies worden ondersteund door Sociaal Werk Nederland.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Kwaliteitslabel? Contactpersonen Sociaal Werk Nederland:

  • Eva Brouns: brouns@sociaalwerk.nl 
  • Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl, 06 - 22073745
ContactLid worden