Ervaringen met het Kwaliteitslabel

HKZ en Kwaliteitslabel als ideale tandem
Voor sommige sociaalwerkmanagers is het Kwaliteitslabel Sociaal Werk reden om te stoppen met HKZ, voor anderen vormen die twee juist een ideale tandem. Rik Bovenberg, directeur-bestuurder van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) hoort duidelijk tot de laatste categorie. 'Wat het Kwaliteitslabel vooral toevoegt: de mate van diepgang als het over het vak gaat. Als je integraal werkt, samenwerkt, afstemt, hóé doe je het dan? Dat soort gesprekken voer je niet in het kader van de HKZ. Het Kwaliteitslabel nodigt echt uit tot zelfreflectie op dat punt.’
Lees hier het hele artikel 

Versa als eerste door de heraudit
Versa Welzijn is als eerste sociaalwerkorganisatie in Nederland gehercertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarbij is ook het peuterwerk van Versa meegenomen, wat betekent dat nu voor het eerst ook peuterspeelzaalwerk is getoetst aan het normenstelsel van dit kwaliteitslabel. Directeur-bestuurder Versa Welzijn Anita Keita: ‘Ik ben erg blij met het resultaat, we kunnen doorgaan met onze kanteling naar een “Rijnlandse” organisatie. De verbeterpunten die uit de audit voortkwamen waren herkenbaar en passen bij wat we doen; we hebben geen blinde vlekken.’
Lees het hele artikel 

Primeur: ook zorgorganisatie getoetst voor sociaalwerkactiviteiten
Santé Partners heeft als fusieorganisatie met zorg als hoofdactiviteit het certificaat gekregen voor haar activiteiten op sociaalwerkgebied.
Lees het hele bericht 

Minters heeft de primeur: Kwaliteitslabel ook geschikt voor wijkteams
Sociaalwerkorganisatie Minters heeft de landelijke primeur. Voor het eerst zijn wijkteams getoetst aan het nieuwe Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarvoor waren een paar kleine aanpassingen nodig, maar vervolgens bleek ook hier de  meerwaarde van het label. ’Ongelofelijk dat het is gelukt om in zo korte tijd zo véél werk te verzetten om in aanmerking te komen voor dit label. Dat zegt iets over het vakmanschap, de motivatie en de leerbaarheid van onze professionals,’ aldus Peet Huys, directeur bedrijfsvoering bij Minters. ‘Bovendien kunnen we sommige actuele discussies nu nog scherper voeren, bijvoorbeeld over de balans tussen generalistisch en specialistisch werken en over wel of niet alle professionals registreren in het SKJ.’
Lees hier het hele artikel

Drentse sociaalwerkorganisaties als eerste intercollegiaal getoetst!
Welzijn De Wolden, Maatschappelijk Werk Coevorden en SWW Hogeveen zijn de eerste sociaalwerkorganisaties die intercollegiaal het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk hebben behaald! Annelies Möhlmann (directeur-bestuurder Maatschappelijk Welzijn Coevorden): ‘Zo’n toetsing werkt ontwapenend. Je komt bij elkaar over de vloer, je proeft de sfeer, je ziet wat voor mensen er werken. Dat versterkt de samenwerking tussen onze organisaties extra. Ook de gemeente is behoorlijk onder de indruk van onze certificering. Een aanrader? Absoluut!’
Lees het interview over de intercollegiale audit in Drenthe

'Ze stelden vragen die mijn hersenen op "aan" zetten'
Elan in Barneveld nam begin 2018 het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk in ontvangst. In een interview blikken zij terug op het voorbereidingstraject en de audit. Hoe hebben zij het ervaren en wat heeft het label hen opgeleverd? ‘Dit label is inderdaad veel meer toegespitst op ons eigen vakgebied. Dat merkten we al tijdens de zelfevaluatie en daarna zeker ook bij  de audit. De certificeerders keken heel goed mee naar hoe wij ons werk doen. Dus ook naar de inhoudelijke kwaliteit, niet alleen hoe we alles organisatorisch hebben geregeld.’ - Lees het interview met Elan

'Uit respect voor de klant'
IMW Breda vertelt in een interview met CIIO over hun keuze voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk en het belang van vakmanschap en professionalisering. Jeroen Berkhout: “We opereren steeds meer in en als netwerk, met veel andere instellingen. Daarin willen we aantonen dat vakmanschap en professionaliteit bij ons centraal staat en dat we daar scherp op gehouden worden.” Lees het interview met IMW Breda

‘Het Kwaliteitslabel is echt ondersteunend voor de uitvoering’
‘Al tijdens de plánning van de gesprekken merkte ik dat de audit de geest ademt van wat de bedoeling is van het Kwaliteitslabel: alle ballen op vakmanschap! Er zijn heel veel uitvoerende medewerkers gesproken. Meer dan de helft van de geïnterviewden waren mensen uit de uitvoering. Daar werd ik heel blij van.’ - Lees het interview met Sterker Sociaal Werk (Nijmegen) over de audit op het Kwaliteitslabel 

'Sturen op vertrouwen, niet op controle' 
‘Anders dan bij bijvoorbeeld HKZ ligt de nadruk bij het Kwaliteitslabel minder op ondersteunende en sturende processen. Je hebt het over de manieren waarop mensen de visie en missie van hun organisatie vertalen naar de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat je meerwaarde hebt voor je cliënt slash de burger?’ - Certificeerder Lloyd's Register in gesprek over auditen op het Kwaliteitslabel 

Kwaliteitslabel voor Sterker sociaal werk in Nijmegen
De Nijmeegse sociaalwerkorganisatie Sterker kreeg op woensdag 13 december 2017 het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk uitgereikt. Bestuurder Arie de Vries: ‘Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk gaat echt over ons vak, over wat ons werk betekent voor onze cliënten en over hoe we blijven leren en goed besturen. Het sluit aan bij het werk dat Sterker dagelijks doet en het spreekt de taal van de branche. Toetsing op vakmanschap en professionaliteit vinden we belangrijker dan toetsing op procedures en werkprocessen.’ Lees het hele artikel 

Waarom het Kwaliteitslabel Sociaal Werk? 
Waarom een eigen Kwaliteitslabel voor sociaal werk? Het aantonen van de kwaliteit en opbrengst van sociaal werk is lastig maar ook broodnodig; zeker in tijden van transformatie waarin innovatie, preventie en ondersteuning voor kwetsbare burgers alleen maar belangrijker wordt. Daarom verdient dit label alle lof en steun, vinden Peter van Lieshout (hoogleraar) en Thijs Knoeff (sociaal werker).

'Kwaliteitslabel maakt zichtbaar waar mensen echt mee bezig zijn.'
Het Keurmerkinstituut is een van de CI's die auditen op het Kwaliteitslabel. De eerste ervaringen van het Keurmerkinstituut met de praktijk van dat label zijn positief. Auditor Iet Failé:‘Ik vind het een prettig schema om mee te werken. Daardoor heb je het eigenlijk constant over waar mensen mee bezig zijn. In alle rollen die ze binnen de organisatie hebben, echt heel inhoudelijke gesprekken. Wát ze doen, waaróm ze het doen, wat het vraagt aan ondersteuning: het komt allemaal op een natuurlijke manier ter sprake. Het is absoluut geen afvinklijstje geworden.’ Lees het hele artikel 

Kwaliteitslabel voor SEZO
De Amsterdamse sociaalwerkorganisatie SEZO kreeg op 21 november het certificaat Kwaliteitslabel Sociaal Werk feestelijk uitgereikt. SEZO is de derde sociaalwerkorganisatie die het kersverse certificeringstraject van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk doorlopen heeft. Versa Welzijn (Hilversum) en CVD Rotterdam gingen SEZO voor. SEZO is anderhalf jaar geleden gestart met kwaliteitsverbeteringen in dit traject die voor buurtbewoners merkbaar verbetering opleveren. Lees het hele artikel 

‘Kwaliteitslabel gaat om meer dan bordje aan de muur’
Zorg+Welzijn interviewde Mart van Dongen (beleidsmedewerker bij Surplus) en Stephanie Gross (medewerker kwaliteit en professionalisering bij Sociaal Werk Nederland) over de eerste ervaringen met de implementatie van het Kwaliteitslabel. Lees het hele artikel

Leden in contact met gemeenten over kwaliteit
Sociaal Werk Nederland heeft in het najaar 2017 onderzoek gedaan naar het contact tussen leden en gemeenten over de kwaliteit van sociaal werk. Hieruit blijkt dat 80% van de respondenten met de gemeente het gesprek voert over kwaliteit. Een proactieve houding lijkt hierbij het meest succesvol. Ruim de helft van de socialwerkorganissaties heeft behoefte aan een vorm van borging van kwaliteit en ervaart deze behoefte ook bij de gemeente(n). Lees het hele artikel

Kwaliteit komt van twee kanten
De gemeente Leerdam en SamenDoen vormen een gouden koppel dat laat zien hoe je als lokale overheid en sociaalwerkorganisatie de (kwetsbare) burger nog beter van dienst kunt zijn. Het nieuwe Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland sluit daar goed bij aan. Wethouder Keppel: ‘We zijn erg tevreden over de samenwerking met SamenDoen. Mooi dat je dankzij zo’n kwaliteitslabel nu ook kunt zien dat SamenDoen als organisatie goed presteert.’ Lees het hele artikel

Socius maakt gedegen start richting het Kwaliteitslabel
Socius heeft als tijdens de voorbereiding voor het Kwaliteitslabel een CI feedback laten geven op de ingevulde zelfevaluatie. Wat heeft het de organisatie opgeleverd? Enjetta Fieseler, projectbegeleider Kwaliteit, vertelt over de ervaringen. Lees het hele artikel

Kwaliteitslabel voor Versa Welzijn
Versa Welzijn heeft als welzijnsorganisatie de primeur, en is de eerste organisatie die volledig is getoetst volgens de normen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Het eerste officiële certificaat van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk werd door Marijke Vos – bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland – uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 mei. Lees het hele artikel

Niet afvinken maar doorvragen 
De drie sociaalwerkorganisaties die deelnamen aan de pilot toetsing op het Kwaliteitslabel Scoiaal Werk zijn positief over de ervaringen die zij hebben opgedaan. Mart van Dongen (Surplus): ‘Een hele kluif, maar je krijgt wel meteen een beeld van waar de pijnpuntjes in je eigen organisatie liggen.' Lees het hele artikel 

Lid wordenContact