Alle documenten op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van relevante documenten over het Kwaliteitslabel.

De documenten kunt u downloaden uit de downloadlijst (´Toon alle dowanloads´) bovenaan deze pagina.

1) Waarden en normen 

 • Branchecode (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  De waarden die ten grondslag liggen aan het Kwaliteitslabel. 
   
 • Kwaliteitsnormen (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  De toetsbare normen van het Kwaliteitslabel. 
   
 • Crosstabel waarden – normen Kwaliteitslabel (volgt) 
  Overzicht: hoe verhouden zich waarden en normen tot elkaar? 
   
 • Kwaliteitsnormen Sociaal Werk versus HKZ (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Overzicht verschillen en overeenkomsten tussen het Kwaliteitslabel en HKZ 2015 normen voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening
   
 • Kwaliteitskader versus ISO (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Overzicht verschillen en overeenkomsten tussen het Kwaliteitslabel en de ISO 9001:2015 normen
   
 • Kwaliteitsnormen Sociaal Werk versus NOV (volgt)
 • Kwaliteitsnormen Sociaal Werk versus FO (volgt)

2) Informatie over Kwaliteitslabel en keuzemogelijkheden

 • Flyer Kwaliteitslabel Sociaal Werk (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Algemene informatie over het Kwaliteitslabel
   
 • Stroomschema (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Beslisboom: keuze van passende toetsingsvariant
   
 • Procedure registratie en certificering (volgt) 
  Omschrijving van de procedure van begin tot eind, met aandacht voor processtappen, keuzemomenten, afwegingen, praktische regelzaken. 
   
 • Richtlijn toetsing en tijdsbesteding (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Overzichtinformatie over de verschillende toetsingsvarianten, mogelijkheden m.b.t. de omvang (scope) van toetsing, keuze certificerende instelling (CI), staffeltabel aantal toetsingsdagen (in verhouding tot aantal fte). 
   
 • Voorbeeldprogramma Toetsing (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Een voorbeeld van het programma voor een toetsingsdag bij een kleine welzijnsorganisatie met beperkte scope. Dit geeft een indruk van de programmaonderdelen die op een toetsingsdag aan bod komen, de verdeling van de audit-duo´s, gesprekspartners en de tijdsindeling. 

3) Hulpmiddelen 

De volgende hulpmiddelen kunt u gebruiken in de voorbereidingsfase en tijdens het auditen. 

 • Zelfevaluatie instrument v.09/2017 (invulversie)
  De zelfevaluatie helpt bij het in kaart brengen van de uitgangssituatie van de organisatie. Het geeft inzicht wat uw organisatie nog te doen staat om aan de normen te voldoen en helpt om een reële planning te maken voor de toetsing.​
   
 • Voorbeelden om te voldoen aan normen (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Dit hulpmiddel geeft per norm voorbeelden van manieren waarop organisaties geregeld kunnen hebben dat zij voldoen aan de betreffende kwaliteitsnorm.
   
 • Handvat toetsing (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Dit handvat geeft per norm voorbeeldvragen die toetsers kunnen stellen om inzicht te krijgen in de mate waarin een organisatie voldoet aan de betreffende norm. Met suggesties voor te bekijken documenten
   
 • Toepassing Kwaliteitslabel Sociaal Werk op leden die kinderopvang aanbieden (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
   
 • Toepassing Kwaliteitslabel Sociaal Werk voor organisaties met veel vrijwilligers (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
   
 • Format toetsing met ruimte voor aantekeningen (invulversie)
  Dit formulier kunnen toetsers gebruiken tijdens het auditgesprek om per norm aantekeningen te maken. 
   

4) Aanvullende informatie bij Intercollegiale adviesmeting

5) Vastleggen toetsingsresultaten  

 • Format Resultaat toetsing (versie: oktober 2018) (invulversie)
  Format om de resultaten van de toetsing vast te leggen. De Samenvatting uitkomst Toetsing (A.) is bestemd voor Sociaal Werk Nederland (t.b.v. registratie en indien van toepassing certificering), het onderdeel Bevindingen Toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk (B.) is bestemd voor de getoetste organisaite. Gebruik van dit format is verplicht. 
   
 • Voorbeeld verslag resultaat toetsing (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Dit geanonimiseerd verslag kan als voorbeeld worden gebruikt voor het invullen van het format resultaat toetsing. Het geeft een idee van de manier waarop u als toetser kunt rapporteren over de auditresulataten. 
   
 • Gedragscode en geheimhoudingsverklaring toetsing (zie downloadlijst bovenaan deze pagina)
  Gedragscode en geheimhoudingsverklaring die toetsers erkennen en die zij dienen te ondertekenen. 

 

Heeft u vragen?

Edwin Luttik: luttik@sociaalwerk.nl, 06 – 22073745
Stephanie Gross: gross@sociaalwerk.nl, 06 – 21457029 (di, woe, do)

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten