Themaoverzicht

Wmo, Ouderen en langdurige zorg

Werkvelden Sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

 • Van Mens Tot Mens

  Magazine van vereniging Humanitas, uitgave juli 2018

 • Sjef gaat los!

  Sociaal Werker van het Jaar Sjef van der Klein vertelt over zijn werk.

 • Evaluatie Buurtsportcoaches

  Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

 • Aan het werk voor ouderen Arbeidsmarktagenda

  Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Dat vraagt om meer kwaliteit.
  Daarvoor is versterking en verbreding hoognodig. Met kennis van wat bindt en onderscheidt, leggen we regionaal het...

Op de agenda
Er zijn geen activiteiten om weer te geven.

Redactie van dit thema

Nienke Kuyvenhoven
Bestuurssecretaris
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Bestuurssecretaris
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Wmo, Ouderen en langdurige zorg
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema's Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten