Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

TNO: compensatie voorkomt verdubbeling energiearmoede

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 naar schatting ruim 600 duizend huishoudens in ons land in energiearmoede leefden: ze hebben hoge...

Nieuws |

IZA: meerwaarde sociaal werk bij transitie van medisch naar sociaal

Onlangs meldde minister Kuipers in een kamerbrief dat ook de laatste zorgpartner, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Integraal...

Nieuws |

Congres Thuis in de Wijk: Zorgzame buurt of buurtzame zorg?

Thuis in de Wijk is hét jaarlijkse congres over de landelijke woonzorgopgave. Op woensdag 22 maart 2023 vindt in congrescentrum 1931 in Den...

Nieuws |

Ingrijpende wijzigingen in schuldhulpverlening

Op dinsdag 24 januari jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aangenomen...

Nieuws |

Aanmelden webinar over landelijke zorgakkoorden kan nu

UPDATE: Wegens overweldigende belangstelling zijn beide webinars inclusief de interactieve deelsessies volgeboekt. Op woensdagmiddag 15 maart...

Nieuws |

Nog niet aangemeld voor Business masterclasses? Doe dat dan snel

De kick-off van de Business masterclasses is op 20 maart en de (kosteloze) introductiebijeenkomst voor geïnteresseerden is al op 15 februari....

Nieuws |

Aanpassing Klokkenluidersregeling

De interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden gaat voor meer werkgevers gelden en de kring van beschermden wordt uitgebreid, er...

Nieuws |

In gesprek over samenwerking zorg en sociaal domein

Hoe maken gemeenten, verzekeraars en aanbieders in zorg en welzijn samen een succes van de transformatie van de zorg, zoals afgesproken door...

Nieuws |

Save the date: Roadshow over samenwerking wonen, zorg en welzijn

De maatschappelijke coalitie Leefbare en vitale wijken* organiseert in maart en april 2023 een roadshow op vijf locaties in Nederland. Vanuit...

Nieuws |

Extra steun vanuit Tijdelijk Noodfonds Energie

Om te voorkomen dat huishoudens in financiële problemen komen door de gestegen energieprijzen, hebben grote energieleveranciers en enkele...