Nieuws

Laatste nieuws

Nieuws |

Samenwerking bewonersinitiatieven en sociaal werk: waar schuurt het?

Als je als bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie actief bent in een buurt of wijk, kom je elkaar hoe dan ook tegen. Goed met elkaar...

Nieuws |

Klimaatrechtvaardigheid: webinar met bijdrage vanuit sociaal werk

Het Nationaal Klimaat Platform en de WRR organiseren een webinar over Klimaatrechtvaardigheid, hoe doe je dat? Aanleiding is het rapport...

Nieuws |

‘Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede’

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede...

Nieuws |

Werkbezoek in Zwolle over kansengelijkheid jeugd

Beleidsmakers van diverse ministeries en professionals van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie kwamen op donderdag 16 maart jl. naar Zwolle voor...

Nieuws |

Breng jij bestaanszekerheid op orde?

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te...

Nieuws |

Gratis webinar Schulden en suïcidepreventie met Nadja Jungmann

Schuldenproblematiek kan moedeloos maken. Kom je in je werk mensen tegen met geldzorgen en/of schulden die wanhopig zijn? Hoogleraar...

Nieuws |

Wetsvoorstel Wams: haken en ogen bij gegevensuitwisseling

Er is een nieuw voorstel in de maak voor aanpassing van de Wmo: de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Dit wetsvoorstel...

Nieuws |

Werkbezoek Koningin Máxima aan ’s-Hertogenbosch

Vandaag bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een werkbezoek aan verschillende projecten van de Gelijke Kansen Community in...

Nieuws |

Eerste pilot ‘Nooit meer skeer’ van start

Vandaag was een mooie kick-off in Den Bosch van de pilot Nooit meer skeer waarin wij samen met jongerenwerkers gaan verkennen hoe zij bij...

Nieuws |

Stevig onderbouwd in gesprek over de sociale basis

Hoe meet je als gemeente of je sociale basis goed is? Onderzoekers Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak van Movisie en het Verwey-Jonker...