Publicaties

 

Arbeidsmarktgegevens

Het verzamelen van arbeidsmarktinformatie hebben wij ondergebracht bij FCB (Fonds Collectieve Belangen). Dit fonds werkt voor de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,...
1 link toegevoegd

Nieuwe release werving- en selectiesite www.werkinwelzijn.nl

Sinds 21 november 2011, is de nieuwe release van de werving- en selectiesite www.werkinwelzijn.nl operationeel. http://www.youtube.com/watch?v=SB-7LlR8p7cHet plaatsen van vacatures op deze...
1 link toegevoegd

Presentaties OPOF 17 november 2011

Tijdens het ochtendgedeelte zijn er presentaties geweest van Margot Scholte (MOVISIE) en Edwin Luttik (MOgroep) over de nieuwe social professional in relatie tot Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling...

Presentaties en stukken

Presentatie over rapport 'Arbeid in Zorg en Welzijn 2008' (Prismant) en employability. Verder een tweetal stukken over het instrument interviews waarvan u via Prismant gebruik kunt maken. Verslag...

Adviesregeling directiefuncties

16 maart 2009 Directeuren en directeur-bestuurders van organisaties binnen de branche W&MD vallen niet onder de salarisregeling van de CAO W&MD. De Adviesregeling directiefuncties biedt een...

Presentaties en verslag overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

SprekersDe ochtend is gereserveerd voor Roger Lenssen. Roger Lenssen is een autoriteit op het gebied van mobiliteit. Hij is oprichter en directeur van de Smart-group, een organisatie- en...

Overleg personeelsfunctionarissen 15 september 2011

Thema De bezuinigingen en de gevolgen hiervan zijn voor de meeste organisaties binnen de branche W&MD verstrekkend. Om die reden heeft de MOgroep in februari en in april P&O-bijeenkomsten...

Verslag OPOF 21 april 2011

De bijeenkomst voor personeelsfunctionarissen (OPOF) was geheel gewijd aan het thema ‘communicatie bij reorganisatie’. Gedurende de dag wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken...

Presentatie Monica Wigman

Het overleg voor personeelsfunctionarissen (OPOF) op 21 april 2011 stond in het teken van communicatie bij reorganisatie. Monica Wigman gaf een presentatie over interne communicatie bij...