Themaoverzicht

Vrijwilligers, Actieve Burgers & Mantelzorg

Werkvelden Sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders is vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Onlangs toegevoegd
 • 7 december 2017

  Sociaal werk voor een sterke sociale basis

  Visie op een sterke lokale sociale basis en sociaal werk. Opgesteld door leden en Sociaal Werk Nederland.

  760
 • 4 december 2017

  Innoveren door de weerstand heen

  Sociaal Werk Nederland presenteerde elf nieuwe gouden gemeenten; bijeenkomst met boeiende betogen van wethouders, Jantine Kriens (VNG) en Kim Putters (SCP).

  583
 • 28 november 2017

  Resultaten congres Tel mee met Taal in e-magazine

  De uitkomsten van het Congres van het actieprogramma Tel mee met Taal op 20 november zijn gebundeld in dit e-magazine. Zo’n 600 deelnemers zijn op deze dag met elkaar in gesprek gegaan over het...

  151
 • Evaluatie Buurtsportcoaches

  Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

 • Onderzoek: op weg naar samenspel

  Voor veel wijkteams en professionals in het sociaal domein is het inmiddels een heuse opdracht om samen ‘informele’ maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Een werkgroep van...

 • Mantelzorg in sociaal werk

  Ruim 1 op de 4 werknemers in Sociaal Werk is mantelzorger. Deze werkzaamheden zijn niet altijd prettig te combineren met een baan. Op deze website vindt u informatie en tips om als werkgever en...

 • Toolkit versterking samenwerking formele en informele opvoedondersteuners

  Kennisplatform Integratie & Samenleving ontwikkelde een toolkit die organisaties kunnen gebruiken om de samenwerking tussen formele en informele opvoedondersteuners te verbinden en te versterken....

Redactie van dit thema

Jacqueline Beekman
Senior Adviseur Armoede en Schulden
Functie(s): --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Senior Adviseur Armoede en Schulden
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Vrijwilligers, Actieve Burgers & Mantelzorg
Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten