Themaoverzicht

Vrijwilligers, Actieve Burgers & Mantelzorg

Werkvelden Sociaal werk

In elke, ook kwetsbare burger, schuilt een vrijwilliger. Een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. En voor veel Nederlanders is vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.

Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.

Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van vrijwillige inzet. Dankzij sociaal werkers die burgerinitiatieven ondersteunen, samenwerken met actieve burgers en sociale netwerken bouwen rond mensen die het zelf (even) niet redden. En dankzij vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten die informeren, adviseren en vraag en aanbod matchen. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche op dat punt.

Op de agenda

Er zijn geen activiteiten om weer te geven.

Redactie van dit thema

Jacqueline Beekman
Senior Adviseur Armoede en Schulden
Functie(s): --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie(s): Senior Adviseur Armoede en Schulden
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Vrijwilligers, Actieve Burgers & Mantelzorg
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten