Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Publicatie

Rapport Netwerkpuzzelen

Rapport over het coachen van mantelzorgers bij het organiseren van netwerksteun in een grote stad.

Verslag van een onderzoek naar de waarde van netwerkgesprekken voor mantelzorgers en geschikte vormen. Het onderzoek is in 2012-3013 in opdracht van de GGD Rotterdam uitgevoerd door Leni Beukema (Lector Duurzaam HRM Hanzehogeschool Groningen) en Jenny Zwijnenburg (AanEen).

De GGD Rotterdam signaleerde dat overbelaste mantelzorgers in achterstandswijken in Rotterdam zelf vaak gezondheidsklachten kregen. De veronderstelling was, dat als mantelzorgers meer steun zouden krijgen van hun omgeving bij het uitvoeren van de zorg, dit zou leiden tot een vermindering van hun belasting en daarmee hun gezondheidsklachten. Geïnspireerd door de methode 'Eigen kracht conferentie' wilde de GGD de waarde van netwerkgesprekken bij de ondersteuning van mantelzorgers onderzoeken.  

Netwerkpuzzelen
Doordat mantelzorgers, zeer diverse achtergronden en behoeften hebben, zijn er ook zeer verschillende vormen van netwerkgesprekken. Netwerkpuzzelen is het traject dat wordt doorlopen als een professional een mantelzorger ondersteunt bij netwerkgesprekken. In het rapport wordt dit traject beschreven.

Het rapport is hierbij te downloaden.

Details

Geplaatst op: 21 oktober 2013
Geplaatst door:
Monique Kaasjager
Auteur: Leni Beukema en Jenny Zwijnenburg
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten