Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Publicaties

 

Mantelzorg in sociaal werk

Ruim 1 op de 4 werknemers in Sociaal Werk is mantelzorger. Deze werkzaamheden zijn niet altijd prettig te combineren met een baan. Op deze website vindt u informatie en tips om als werkgever en...

Janina van der Zande
-
1520

Ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen

Visiedocument en QuickScan. Met veel praktijkverhalen.

-
1810

Stappenplan Ontspoorde mantelzorg

Brochure van Movisie. Welke stappen na het eerste signaal?

-
924

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

-
6065

Rapport Samen zorgen voor thuiswonende ouderen

VU-onderzoek: Thuiszorg en mantelzorg werken nauwelijks samen.

Monique Kaasjager
-
1038

Vernieuwde website Expertisecentrum mantelzorg

Deze informatie helpt professionals om mantelzorgers een goede ondersteuning te bieden.

Monique Kaasjager
-
893

App voor mantelzorgers van mensen met dementie

Alzheimer Nederland heeft een app ontwikkeld voor mensen die zorgen voor iemand met dementie: de Alzheimer Assistent.

Monique Kaasjager
-
805

Rapport Netwerkpuzzelen

Over het coachen van mantelzorgers bij het organiseren van netwerksteun in een grote stad.

Monique Kaasjager
-
1112

De ondersteuning van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers in 2012

Ervaringen van Wmo-aanvragers en hun mantelzorgers met het aanvragen van ondersteuning bij hun gemeente.

Monique Kaasjager
-
828

Omgaan met eenzaamheid mantelzorgers

Als mantelzorger kan het voelen alsof u een partner, vriend of familielid bent kwijtgeraakt en er een kind voor hebt teruggekregen. Dit leidt vaak tot emotionele eenzaamheid. Niet alleen de...

-
804
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten