Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Deze zomer NOG meer burenruzies verwacht  

Op 30 juni 2020 geplaatst door

Het belooft een warme zomer te worden. Dan lopen de gemoederen tussen buren geregeld op. Er is vooral meer last van geluid en stank van barbecue, vuurkorven, en dieren. Door de coronamaatregelen zullen veel mensen in de zomer nog thuiswerken én vieren veel mensen hun vakantie thuis. Het ligt voor de hand dat er een flinke stijging aan overlastmeldingen aan komt. De buurtbemiddelende organisaties adviseren buren om de spanningen snel in de kiem te smoren en op tijd aan de bel te trekken.

Niet alleen buurtbemiddelingsorganisaties verwachten meer burenruzies. Uit een onlangs gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) onder gemeenten, woningcorporaties, politie en hulpverlening blijkt dat 60% dit ook verwacht. 

Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV ziet het levendig voor zich: “Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer. Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij. Want zij moeten vaak werken terwijl jij vakantie viert… en dat kan ergernissen oproepen. Houd dus meer rekening met de buren deze zomer. Ontstaan er irritaties, probeer het dan samen op te lossen. Schakel de hulp van buurtbemiddeling in als het niet zelf lukt. Zorg dat de ruzie niet escaleert en trek op tijd aan de bel.”

Economisch belang van buurtbemiddeling
Uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het CCV blijkt dat het aantal meldingen van burenoverlast in 2019 met 6% is gestegen tot 18.000. Die stijging komt doordat steeds meer gemeenten en woningcorporaties investeren in deze 1e hulp bij burenproblemen. 8 van de 10 gemeenten heeft buurtbemiddeling. Inwoners met burenproblemen kunnen zelf – en kosteloos - naar buurtbemiddeling stappen. Goed opgeleide buurtbemiddelaars gaan met buren in gesprek zodat verdere escalatie wordt voorkomen. Die inspanning van buurtbemiddeling bespaart heel veel tijd en geld bij gemeenten, politie en woningcorporaties. Een snelle win-win situatie die laat zien dat buurtbemiddeling voor deze partijen ook een groot economisch belang heeft en een enorme bijdrage levert aan de leefbaarheid. 

Blijf duurzaam investeren
Het afgelopen jaar zijn weer 7 van de 10 behandelde zaken naar tevredenheid van bewoners opgelost. Dit zijn oplossingen die standhouden omdat buren ze samen hebben bedacht. En ook in de coronaperiode worden veel bewoners geholpen bij het voorkomen en oplossen van burenruzies. Het CCV pleit ervoor dat gemeenten en woningcorporaties duurzaam blijven investeren in buurtbemiddeling omdat het veel ellende en andere dure inzet voorkomt. Ook kwetsbare groepen worden hiermee geholpen. Een groep die in veel gemeenten nu extra aandacht behoeft.

Bewoners kunnen voor adviezen, tips en adressen van buurtbemiddeling terecht op www.problemenmetjeburen.nl.  Het CCV adviseert bij de start en uitvoering van projecten buurtbemiddeling en heeft de aanpak in beheer. Meer informatie: www.hetccv.nl/buurtbemiddeling

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten