Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Tips voor mantelzorgers

Op 30 april 2020 geplaatst door

Afgelopen week heeft VWS o.a. een handreiking Mantelzorg gepubliceerd. 
Een samenwerking vanuit GGZ-partijen met Movisie, Trimbos en Mantenzorg.nl levert een helder advies. Hij is gericht op mensen met psychische klachten en daarmee deels ook gericht op de doelgroep van het sociaal werk.
Ten opzichte van de VWS handreiking wordt hier meer gewerkt vanuit het lokale netwerk (wijk/buurt/gemeente) en wordt er samenwerking gezocht. Immers daar liggen de kansen en mogelijkheden. Landelijke bellijnen borgen de 7x24 uur bereikbaarheid. Maar in veel gevallen wordt er ook praktische ondersteuning gevraagd.
Mensen kunnen psychotisch worden als ze een praktisch probleem hebben en daar geen oplossing voor hebben; wie kan voor mij boodschappen doen, de hond uitlaten, etc.
Effectieve ondersteuning zit hem veelal in de dagelijkse dingen en lokaal.

De handreiking is gericht op de ondersteuning van Mantelzorgers. Zij vormen de eerste ondersteuningsschil in de zorg. Met het ondersteunen van mantelzorgers kunnen we die hulp leveren die inwoners ook nodig hebben. Des te belangrijk is het daarom dat deze informele zorg, vaak familie of iemand uit het directe netwerk, alle ondersteuning krijgt die zij nodig hebben; praktisch, direct, niet bureaucratisch een aansluitend op de behoefte van het systeem.
Daarmee laten we ook de waardering zien. Immers mantelzorgers weten vaak het beste wat er speelt bij de hulpvrager, wat nodig is, wat lastig gaat, waar écht het probleem ligt.

Om hen te ondersteunen de Tips voor gemeenten en top10 tips voor mantelzorgers. Waar mogelijk zend ze digitaal door en gebruik ze ter inspiratie. Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail met Johan Huttinga via huttinga@sociaalwerk.nl

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten