Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Corona: vrijwilligers, vrijwillige inzet

Op 23 maart 2020 geplaatst door

Is er overzicht nodig en zo ja welk overzicht dan? 
De bereidheid tot inzet voor de ander is overweldigend. Dat is verwarmend, maar ook wat verwarrend. Overweldigend zijn alle initiatieven zelf, maar ook alle initiatieven om deze inzet weer te bundelen en overzichtelijk te maken. Is het 1000 initiatieven laten bloeien of vooral met elkaar lokaal, wijk-buurt-stadsgericht samenwerken?  

Alle plaatselijke bundelingen onder één samenwerkingsadres:

Een zeer kleine inventarisatie van andere initiatieven:

Vele, vele anderen
Maar soms zijn er in stad of regio al meerdere platforms: 
Corona Durf te vragen/helpen Brabant
Crew against Corona Den Bosch
Corona ‘s-Hertogenbosch
Coronahulp ’s-Hertogenbosch
Coronahulpgroep Noord Brabant
Op afstand moeilijk te oordelen of dit elkaar aanvult of beconcurreert?  Alle bedoelingen zijn van waarde, maar mogelijk is bundeling waardevoller.

Meer voorbeelden vind je op de website van de NOV, hier. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten