Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Congres Langer Thuis 2020 – Samen werken voor ouderen in de wijk

Op 10 maart 2020 geplaatst door

Samen werken aan wonen, welzijn en zorg voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk. Hoe doen we dat? Op woensdag 27 mei delen professionals uit het hele land hun ervaringen en leerpunten rond dit urgente vraagstuk in de DeFabrique in Maarssen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en ook de ervaringen uit úw praktijk te delen.

Sinds de start in 2018 initieert en versnelt het programma Langer Thuis lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Op 27 mei maken we samen de tussenbalans op: wat is er gerealiseerd? Wat hebben we geleerd? Waar liggen kansen? Wat inspireert?

Programma
Het wordt een congres om te leren, te delen en te verbinden.

  • Centraal staan vraagstukken rond thuis wonen in de diverse levensfasen van het ouder worden: van het stimuleren van vitaliteit tot het realiseren van complexe zorg thuis, van de rol van de specialist ouderenzorg tot financieringsvormen voor vernieuwende woonvormen. Ook het vakmanschap van samenwerken in netwerken komt aan bod.
  • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge deelt zijn visie op de zorg voor zelfstandig wonende ouderen en samenwerking in de wijk en de regio.
  • Naast een inhoudelijk programma is er een ‘ontmoetingspark’ met diverse activiteiten, waar u gegarandeerd met nieuwe contacten uit uw regio weer weggaat.

Er zijn kleine sessies waar u vraagstukken kunt voorleggen aan mede-pioniers. Ook nodigen we enkele landelijke experts uit.

Voor wie
Het congres Langer Thuis 2020 is bedoeld voor bestuurders/beslissers én voor mensen uit de praktijk. We verbinden de praktijk van ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, paramedici, apothekers, gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar door te leren met en van pilots en initiatieven uit het programma Langer Thuis.

Meer informatie en aanmelden: congreslangerthuis2020.nl

Het Congres Langer Thuis 2020 is een initiatief van het Programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Trefwoorden: langer thuis
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten