Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Vrijwilligers die ouderen helpen tegen eenzaamheid besparen geld

Op 18 maart 2014 geplaatst door

Zingeving, levensvragen en bezieling staan centraal in het project Motto, waarin vrijwilligers ondersteuning bieden aan eenzame ouderen in Rotterdam. Volgens het Verwey Jonker instituut en Ecorys zorgt deze ondersteuning ervoor dat ouderen meer grip hebben op het leven, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en minder gebruik maken van de gezondheidszorg. Deze conclusies zijn echter wel gebaseerd op een beperkt aantal interviews en veel inschattingen en verwachtingen.

De vrijwilligers van het Rotterdamse project Motto staan ouderen bij die door eenzaamheid, tegenslagen of andere moeilijkheden behoefte hebben aan een klankbord. De vrijwilligers zijn gespecialiseerd in zingevings- en levensvragen: gesprekken gaan niet over koetjes en kalfjes, maar meer over de wezenlijke zaken van het leven, over wat de oudere bezighoudt of bezielt.

Zie hier het artikel van Movisie, en hier het rapport  Gezien en Gehoord, Rendement van Motto van het Verwey-Jonker Instituut.

Bron: Movisie, Verwey Jonker Instituut
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten