Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Goede voorbeelden

Corona Burenhulp in Sliedrecht

Ook in deze crisistijd herken je direct de actie. Burenhulp en wijkinitiatieven schieten uit de grond en  er wordt voor alle leeftijden iets bedacht. Zo zijn er kinderen die tijdens een...

Geplaatst door:
110

Gratis online cursus ‘Zorgen over een kind, en nu?

Uit een peiling onder ruim 500 vrijwilligers bleek dat 70% zich wel eens zorgen maakt over een kind, maar niet altijd weet wat te doen. Vandaar de gratis online cursus Zorgen over een kind, en...

Geplaatst door:
1249

Over buurtteam in Utrecht dat samenwerkt met actieve bewoners

In Utrecht werkt Incluzio met buurtteams. De buurtteams werken steeds meer samen met actieve bewoners. Zoals in de wijk Lunetten. Artikel hier te lezen.

Geplaatst door:
1544

Vrijwilligers bedankt!

Dit lied ‘Dank je wel’ is afkomstig uit de theatershow van Ralph Kolen, genaamd ‘Hart voor de Zaak’. Hij speelde deze show tijdens de Week voor en door Vrijwilligers in de Langstraat....

Geplaatst door:
Janina van der Zande
1739
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten