Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Blogoverzicht

Een goed gesprek

Afgelopen maand was ik te gast bij drie Rotterdamse projecten: MOTTO, Een Goed Gesprek en Het Goede gesprek. In de Huiskamer van de Buurt in de Kipstraat hoorde ik prachtige voorbeelden van...

294

Maak Preventie net zo Hot als Repareren

Preventie is niet sexy. Voorkómen is weliswaar béter dan genezen, maar veel minder zichtbaar. Investeren in preventie betaalt zich niet meteen uit. Op de lange termijn echter wel.

1148

Oude en nieuwe eenzaamheidsbestrijders hebben elkaar nodig

Deze week was ik bij de tweede bijeenkomst van de landelijke coalitie tegen eenzaamheid.

761

Voldoening en energie

Op jonge leeftijd kreeg ik al mee dat vrijwilligers ontzettend belangrijk zijn. Ook binnen zorg en welzijn. Dat leek me niet meer dan logisch, maar nu – jaren later – zie ik pas wat...

499

Ervaringsdeskundigheid

Sociaal werk maakt al jaren gebruik van ervaringsdeskundigheid als kennisbron. Ook binnen de wijkteams wordt in toenemende mate samengewerkt tussen ervaringsdeskundigen en sociaal werk.

1999

Sociaal ondernemen in Rotterdam: De Voedselketen

Check: 250 activeringsplekken en een omzet van één miljoen. Gezocht: erkenning en professionalisering.

1431
Wouters

Eenzaamheidsbestrijding: omgangsregeling voor opa en oma

Meestal kijken ze in Spanje nieuwsgierig of zelfs afgunstig naar onze liberale wetgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om het homohuwelijk of euthanasie. En na verloop van tijd volgen de Spaanse...

1790

Een super de luxe sociale basis

Wat de woorden epibreren, super de luxe en regelneef met elkaar gemeen hebben? Het zijn neologismen, die worden toegeschreven aan respectievelijk Simon Carmiggelt, Wim T. Schippers en Kees van...

1354

Kinderopvang in het Frankrijk van Macron

Roubaix? Is dat niet die verlopen industriestad die één keer per jaar wereldnieuws is omdat op de plaatselijke wielerbaan de klassieker Parijs-Roubaix eindigt?

2223

Wie ziet zijn eenzaamheid?

‘Cuando nadie me ve’ (Spaanse zanger Alejondro Sanz): Wanneer niemand me ziet. Terug van vakantie en het mooie muzieknummer ‘Wanneer niemand me ziet” heb ik nog steeds in mijn hoofd.

1116
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Adjunct directeur
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: --
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Senior Adviseur Armoede en Schulden
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Directeur
Organisatie: ContourdeTwern
Functie: Sociaal Werker
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten