Publicatie

Samen recht doen aan gemeenschapskracht

30 juli 2018 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht is de brochure 'Samen recht doen aan gemeenschapskracht' (PDF) verschenen. Een gids over wat gemeenschapskracht is, met praktijkvoorbeelden en handreikingen om aan de slag te gaan: via een coöperatie, wijkdialoog, wijkinfrastructuur en wijkcontract.

De gids is gemaakt om de enorme kracht van gemeenschappen voor gezondheid, zorg en participatie te expliciteren. Om breed bekend te maken wat buurt-, dorps- en stadscoöperaties zijn en doen. En om nog meer samen te werken met gemeente(n) en wijkpartners, niet op een vrijblijvende manier maar vanuit gelijkwaardigheid en met veel zingeving en resultaat.

De Dialoog Gemeenschapskracht heeft tot veel nieuwe verbindingen geleid. Die worden allemaal verkend. Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij in het najaar reageert op het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen, na afstemming met zijn collega’s van BZK, SZW en Financiën. In het najaar starten ook de voorbereidingen voor de Dialoog Gemeenschapskracht in 2019. Er komt hoe dan ook een vervolg.

1 document toegevoegd