Nieuwsbericht

Trainingen zingeving en levensvragen voor sociaal werk

29 maart 2022 | 2 minuten lezen

Het is van groot belang om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen op belangrijke momenten in het leven en bij pittige levensvragen zoals 'Welke doelen heb ik nog?', 'Wat heeft een ander aan mij?', of 'Waarom overkomt mij dit?'. Daarom is in 2019 het landelijke stimuleringsprogramma ‘Geestelijke verzorging’ gestart.

Het programma maakt het mogelijk dat geestelijk verzorgers als vakspecialisten niet alleen beschikbaar zijn in (zorg)instellingen, maar ook bij mensen thuis. Ook zijn er middelen beschikbaar gekomen voor onderzoek en het ontwikkelen en geven van trainingen voor professionals en vrijwilligers in het sociaal domein, zodat zij een betere antenne ontwikkelen voor zingevingsvragen en - voor zover zij dat nog niet doen - hier ook actief mee leren omgaan. Sociaal Werk Nederland is partner in het landelijk programma.


Onderwijs
In het deelproject ‘Onderwijs’ van het programma wordt concreet gewerkt aan het volgende:

  • Geestelijk verzorgers worden getraind om hun expertise beschikbaar te stellen aan andere professionals
  • Trainingsmateriaal ontwikkelen en beschikbaar stellen
  • Workshop 'Beleid rond zingeving' voor beleidsmakers gemeenten
  • Training ‘Luisteren met ruimte’ voor vrijwilligers en scholing voor beroepskrachten in het sociaal werk
  • Toneelstuk gericht op sociaal werkers met casuïstiek om bij hen bewustwording te stimuleren en extra handvatten te geven hoe om te gaan met zingeving en levensvragen
  • Betere inbedding van zingeving in het onderwijs, zowel in de initiële opleidingen als in programma’s voor bij- en nascholing


Training voor vrijwilligers in sociaal domein                    
Sterker sociaal werk/Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL) in Nijmegen en KBO-PCOB ontwikkelden de basistraining ‘Luisteren met ruimte’. Hiermee leiden ze vrijwilligers op tot ‘gesprekspartner levensvragen’ om op verzoek een-op-een gesprekken te voeren met senioren. Dat kan zijn in de thuisomgeving of bijvoorbeeld tijdens een wandeling. De vragen kunnen vanuit elke achtergrond, levensopvatting of religie ontstaan. Het gesprek met de ander en het respect voor elk levensverhaal staan centraal. Een luisterend oor bieden is de belangrijkste taak. De training bestaat uit vijf online bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur. Nadere informatie over de training en ander aanbod vanuit COiL Nijmegen vindt u hier.

Ook op andere plekken zijn vergelijkbare projecten gestart zoals bij Samen 010/Motto in Rotterdam, Zinvol Breda,  Zin in Utrecht, Sociom-Zin in Cuijk en Hart voor zingeving in Arnhem.
 

Training voor professionals
Naast de training voor vrijwilligers wordt ook een training voor professionals ontwikkeld. Binnenkort is hierover meer te lezen op de site van Zinnet. Om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor training van vrijwilligers en professionals bij u in de organisatie kunt u contact leggen met een Centrum voor Levensvragen bij u in de regio.  


Waar vind ik een geestelijk verzorger en Centra voor Levensvragen?
• Landelijk telefoonnummer Zingeving en Levensvragen: 085-0043063
Plattegrond: Vind ondersteuning bij jou in de buurt
 

Meer informatie
• Geestelijke Verzorging Thuis
• Praten over levensvragen
• Levensvragen en geestelijke verzorging