Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland in SER-trajecten jeugdzorg en ouderenzorg

21 februari 2022 | 1 minuut lezen

In de Verkenning Zorg voor de toekomst van de SER uit 2020 wordt ingegaan op de houdbaarheid van de gezondheidszorg. De SER stelt hier onder meer dat, om de zorg houdbaar te maken, we ons moeten richten op de werk- en regeldruk voor professionals en hen meer ruimte moeten bieden. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op preventie en digitalisering.

De raad constateert dat er een aantal onderwerpen is waarover verdere gedachtenvorming wenselijk is. Dit betreft vragen rondom onder meer de organiseerbaarheid, ontschotting, samenwerking en regionalisering. Daarom zijn twee vervolgverkenningen afgesproken: over het stelsel van jeugdzorg en over het stelsel van ouderenzorg. Deze verkenningen moeten leiden tot een advies.

Sociaal Werk Nederland neemt deel aan deze adviestrajecten en brengt hier het perspectief in vanuit het sociaal werk. We benadrukken vooral dat oplossingen niet alleen vanuit de zorg moeten komen, maar óók vanuit het sociaal domein. Hier liggen kansen voor preventieve interventies die zorg voorkomen én een alternatief voor zorg zijn wanneer fysieke en mentale gezondheidsklachten vooral voortkomen uit maatschappelijke factoren zoals armoede, het ontbreken van een sociaal netwerk, eenzaamheid, etc.  Eind 2022 worden beide SER-trajecten afgerond met een adviesrapport.

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen.