Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Publicatie

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Veel professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hebben ze intussen wel voorbij zien komen: de veertien nieuwe richtlijnen die er voor hun beroepenveld ontwikkeld zijn.  Toch kan het werken ermee in veel teams en organisaties nog wel wat aandacht gebruiken. Hoe je professionals zover krijgt dat ze zich die richtlijnen eigen maken, staat in de publicatie Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Die uitgave is ontwikkeld op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, BPSW en NVO, en mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van VWS.

Details

Geplaatst op: 7 april 2017
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten