Publicatie

Kwaliteitskader Veilig Thuis

Janina van der Zande
18 juli 2016 | 1 minuut lezen

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis heeft in juli 2016 ingestemd met het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid'. Zicht op veiligheid is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van dienstverlening van een Veilig Thuis-organisatie.

De VNG Commissie Gezondheid en Welzijn heeft vanuit gemeentelijk perspectief geen bezwaren tegen dit kwaliteitskader en ziet het als meerwaarde. Hiermee kreeg het 'Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid' de status van veldnorm en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht.

bron: huiselijkgeweld.nl 

1 document toegevoegd
Lid wordenContact