Publicatie

Enquete Kwaliteit & Professionalisering: doet u mee?

Marije van der Meij
28 februari 2014 | 1 minuut lezen

Herijking kwaliteit & professionalisering W&MD: doe je mee?

Enquête en uitnodiging tot meedenken

Aan: professionals W&MD met interesse in kwaliteits- en professionaliseringsonderwerpen en die  (dagelijks) werken met kwaliteitsvraagstukken, direct (kwaliteitsmedewerkers bijvoorbeeld) en indirect (management, uitvoerende professionals).

Bijgevoegd is een eerste kleine enquete (10 vragen) over kwaliteit & professionalisering W&MD. De nieuwe commissie (zie hier) en MOgroep zijn hard op zoek naar input van professionals uit het veld:

  • wat vinden zij belangrijk als het gaat om kwaliteit?
  • is een beroepsregister en -code nodig?
  • is er een (nieuw) keurmerk nodig?
  • moet dit verplichtend zijn?

Lees in dit document de toelichting over het waarom van de herijking en de 10 vragen waarop wij graag de antwoorden ontvangen!

Stuur deze enquete vooral ook door aan collega's en andere geïnteresseerden!

Alvast bedankt!

1 document toegevoegd
Lid wordenContact