Publicaties

MKBA’s Integrale Aanpak (Achter de Voordeur en Sociale (wijk)teams)

Zie hier diverse documenten over het rendement van Integrale Aanpak (Achter de Voordeur en Sociale Wijkteams) in opdracht van min BZK

Gebruik Mesis schuldhulpinstrument neemt toe

Het methodisch screeningsinstrument schulddienstverlening, Mesis©, wordt steeds meer gebruikt door gemeenten en schuldhulpverleners.

Leerpakket voor het versterken van Wmo competenties

Het Leerpakket Wmo competenties bestaat uit tien korte modules, die ieder één van de Wmo competenties behandelt. Professionals kunnen in teamverband en vervolgens individueel aan de slag met...

Innoveren? Gewoon doen! Hulp Online Noord

In een wereld waar steeds meer diensten online worden aangeboden, hebben drie grote welzijnsorganisaties uit Noord-Nederland (MJD Groningen, Tinten Welzijnsgroep en Stichting Noordermaat) in 2012 het besluit genomen om hun diensten (mede) digitaal aan te

WRR advies: kies een educatieve kinderopvang

Maak van kinderopvang een educatieve omgeving waardoor cognitieve vermogens van kinderen worden gestimuleerd.

Extra VVE middelen voor niet G37 gemeenten

Het kabinet stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren van taalniveau van leidsters voor aantal niet G37 gemeenten.

Website voordejeugd voor professioneel betrokkenen

www.voordejeugd.nl biedt actuele informatie over transitiearrangementen: spoorboekje, etalage en digitale kaart van Nederland.
1 link toegevoegd

Actualiteitenmiddagen 2013 Sociaal Juridische Dienstverlening

Er is een actueel aanbod van Stimulansz voor sociaal raadslieden voor het najaar van 2013

HBO-ers in de peuterspeelzaal

Sardes heeft een handreiking gemaakt over de HBO-er in de peuterspeelzaal voorschool /kinderopvang. Met beschrijvingen van verschillende functies en taken, knelpunten en aanbevelingen. De MOgroep heeft via de werkgroep G37 VVE hier ook input voor geleverd

Nieuwsbrief Professionalisering in de branche W&MD

De nieuwsbrief Professionalisering in de branche W&MD informeert over activiteiten, initiatieven en nieuwe ontwikkelingen rond professionaliseren in de sociale sector. De nieuwsbrief wordt...
Lid wordenContact