Publicaties

Grote stap voor privacybescherming binnen jeugdhulp

Manifest "In Goed Vertrouwen'. Manifest met afspraken over privacybescherming in het jeugddomein.

Brochure PJ&J voor aankomend jeugdhulpverleners

Voor studenten Hogere Sociale Studies; ook als handreiking voor docenten aan deze opleidingen.

Onderwijs en sociaal werk: wat kun je morgen al anders doen

Sociaal werk en onderwijs kunnen heel veel aan elkaar hebben en van elkaar leren.’ Dat is de stellige overtuiging van jeugd- en jongerenwerker Antoinet Wijnakker van RMC Radius in het Brabantse Cuijk.

Voor als je anders bent. Ontwikkel het kind integraler met educatieve én agogische professionals

Advies en aanbod van Sociaal werk Nederland (voorheen: MOgroep) aan Platform Onderwijs 2032

Beroepsregistratie, brief voor medewerkers Sociaal Juridische Dienstverlening

Opening Registerkamer voor Sociaal Juridische Dienstverlening in februari 2016

Innovatie begint klein

Interview met Aly van Beek in VMmagazine over vernieuwende initiatieven in het sociale domein.

Handreiking vierogenprincipe

Vanaf juli 2015 zijn peuterspeelzalen verplicht het vierogenprincipe ook toe te passen. Hierover is al een handreiking verschenen voor kinderopvang.

Training digidreumesen

Stichting Digidreumesen en Sardes zijn op zoek naar goede trainers die een trainersnetwerk willen vormen.

Nieuwe handreiking continue screening

Een nieuwe handreiking continue screening geeft inzicht in de handelingswijze voor continue screening en welke taken daarin zijn vastgelegd.

Moedwil en Misverstand: over evidence based werken

Dit is een essay van Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen over kennis en evidence based werken in de sociale sector.
Lid wordenContact