Nieuwsbericht

Registerplein lanceert website voor werkgevers over registratiezaken

Chris Bos
12 oktober 2020 | 4 minuten lezen

Ruim twee jaar geleden opende Registerplein het Register voor Sociaal Werkers. Sociaal Werk Nederland heeft dat register samen met vakbonden en beroepsverenigingen ontwikkeld om sociaal werkers te stimuleren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun vakmanschap. Inmiddels hebben ruim 2.500 sociaal werkers zich geregistreerd in dit register. Om ook werkgevers nog beter van dienst te zijn bouwde Registerplein een speciale website voor werkgevers. Hieronder een interview met Roger Kerff, directeur-bestuurder van Registerplein over Registerplein, de meerwaarde en werking van het Register Sociaal Werk en die nieuwe website voor werkgevers.

Wie is Registerplein?
Registerplein is een onafhankelijke stichting die bijdraagt aan de borging en verbetering van de kwaliteit van professionals in het sociaal domein. Dat doet Registerplein vooral door een aantal registers voor professionals in het sociaal domein te beheren, waaronder het Register Sociaal Werk en de registers voor Maatschappelijk Werkers, GGZ Agogen en Cliëntondersteuners. Roger Kerff: ‘Bovendien accrediteren we opleidingen en andersoortige deskundigheidsbevordering die bijdraagt aan de beroepsrelevantie.’
Elk register kent zijn eigen reglementen. ‘We zijn in gesprek met onze partners over hoe we de registers zo met elkaar kunnen verbinden dat ontwikkeling van generiek en specifiek vakmanschap te combineren is,’ aldus Roger Kerff. ‘Zo maken we het voor professionals eenvoudiger en aantrekkelijker om hun vakmanschap breed te ontwikkelen en zichtbaar te maken. Want we willen professionals de kwaliteit bieden die we van hen vragen. Daarom is Registerplein een ISO-gecertificeerde organisatie.’

Waarom registreren in het Register voor Sociaal Werkers?
In het Register voor Sociaal Werkers maken geregistreerde sociaal werkers een ontwikkelplan gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel. Ze kiezen de ontwikkel- en reflectieactiviteiten die bij hen passen, bijvoorbeeld een webinar, e-learning, podcast of actieonderzoek. Een 360 graden-feedback vormt de afsluiting van de registratieperiode van het Register Sociaal Werkers.
Roger Kerff: ‘Registratie helpt sociaal werkers richting te geven aan hun vakmanschap en die toe te spitsen op wat nu en in de toekomst van hen wordt gevraagd.’
Daarnaast kunnen er “externe” argumenten zijn voor registratie. ‘Dat blijkt uit interviews van Sociaal Werk Nederland met een aantal leden. Zo geeft Surplus aan dat dreigende gemeentelijke bezuinigingen het registreren in het Beroepsregister alleen maar belangrijker maken.’

Waarom is er nu een speciale website voor werkgevers?
Registerplein bedient eigenlijk drie groepen, stelt Roger Kerff. ‘De bij ons geregistreerde professionals, opleiders en werkgevers. Dat zorgde voor veel informatie op onze website registerplein.nl. We wilden de informatie voor werkgevers graag bundelen op één plek. Daarom bouwden we een website speciaal voor werkgevers. De websites zijn zo ingericht dat de informatie voor werkgevers en professionals makkelijker voor hen is te vinden.’

Wat is het Werkgeversaccount?
Het idee voor het Werkgeversaccount ontstond nadat werkgevers de wens hadden geuit om beter zicht te krijgen op de wijze waarop sociaal werkers invulling geven aan hun registratie.

Met het Werkgeversaccount kunnen werkgevers de voortgang van geregistreerde werknemers inzien. Om dat te kunnen doen, koppelt de werknemer zijn dossier aan het account van zijn werkgever. Kerff: ‘Het initiatief voor die koppeling ligt dus bij de werknemer! Het is een eigen keuze om dat te doen.’
Het Werkgeversaccount is niet alleen beschikbaar voor het Register Sociaal Werkers, maar voor alle registers van Registerplein. Registerplein faciliteert de techniek voor het Werkgeversaccount.  

Hoe werkt registratie in de praktijk?
Werknemers regelen zelf hun registratie. Dat doen ze online via Mijn Registerplein. Registerplein ontwikkelde daarvoor per register handige formats. De pagina met video-stappenplannen helpt werknemers verder op weg.

Om de beroepsregistratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde Registerplein een app. Na een eenmalige koppeling met hun dossier kunnen werknemers met de Registerplein-app vanaf hun eigen tablet of telefoon al hun registratiezaken regelen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om direct na een intervisiebijeenkomst een foto te maken van de presentielijst en deze via de app direct toe te voegen aan het dossier.
De Registerplein-app is te krijgen in de PlayStore (voor Android) en in de AppStore (voor Apple-apparaten). Tot slot is er een FAQ-pagina met de antwoorden op veelgestelde vragen.

Kunnen werkgevers meedenken over beroepsregistratie?
Roger Kerff: ‘Absoluut! We overleggen circa drie keer per jaar met een aantal werkgevers in onze Klankbordgroep. Werkgevers kunnen daarbij aansluiten. De website voor werkgevers hebben we aan de Klankbordgroep voorgelegd. De opmerkingen die daaruit voortkwamen hebben we meegenomen tijdens het bouwen van de website.’

Meer weten over Registerplein?
Kijk voor meer informatie op de pagina met veelgestelde vragen. U kunt natuurlijk ook bellen met Registerplein of uw vraag mailen naar secretariaat@registerplein.nl.  

De Grote Drie
Het doel van het professionaliseringsprogramma Sociaal Werk Versterkt was om bij te dragen aan sterker sociaal werk. Het vakmanschap van professionals is daarin cruciaal. Daarom maakte Sociaal Werk Nederland samen met de partners in het werkveld het Beroepscompetentieprofiel, de Beroepscode  en het Register voor Sociaal Werkers.
Maar naast deze Grote Drie zijn er nog veel meer producten beschikbaar om leren en ontwikkelen van vakmanschap te stimuleren. Zoals de competentiewijzer waarmee je jezelf kunt ‘scoren’ op de competenties uit het BCP. En de online tool www.lereninsociaalwerk.nl waarmee je vanuit praktijksituaties aan de slag kunt met je competenties, zowel individueel als met je team.

  • Wil je met je vakmanschap aan de slag, dan kun je hier starten.
Lid wordenContact