Nieuwsbericht

Het nieuwe project Digitale Sociale Technieken start donderdag 16 juli

Chris Bos
30 juni 2020 | 3 minuten lezen

De afgelopen maanden hebben veel sociaalwerkorganisaties het beeldbellen ontdekt. Niet alleen met collega’s, maar ook met cliënten, jongeren, ouderen en zelfs peuters. Tijdens de lockdown bleek het een noodzakelijke manier om tóch in contact te blijven met bewoners, maar veel sociaal werkers zien dergelijke digitale oplossingen inmiddels als een blijvende en effectieve uitbreiding van hun repertoire.

En dat is mooi, stelt Johan Huttinga, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland. ‘Het sluit perfect aan bij het grote project rond digitale sociale technieken dat we als Sociaal Werk Nederland gaan starten. Overal zie je immers dat online dienstverlening in een stroomversnelling zit. Dit is het moment om samen door te pakken!’

Recente kennis en inzichten
Uit een quickscan onder leden bleek in april dat veel leden van Sociaal Werk Nederland behoefte hebben aan ondersteuning bij beter gebruik van online sociaal werk en digitale sociale technieken. Johan Huttinga: ‘Daarom hebben we Christa Nieuwboer, lector aan de Avans Hogeschool, gevraagd om daarvoor een plan van aanpak te schrijven. Zij heeft een landelijke netwerk van kennis-labs waarin de koplopers en voorlopers zitten in zorg en welzijn, dus met de meest recente kennis en inzichten. Daar kunnen we gebruik van maken.’
Dat plan van aanpak is er inmiddels en het bestuur van Sociaal Werk Nederland is daarmee akkoord gegaan. ‘Dus we hebben een “go”!’

Wat levert dat op?
Doel van het project is dat er een praktische handreiking komt die je meeneemt in de mogelijkheden van digitale en sociale technieken. ‘Inclusief een stappenplan op inhoud en proces voor acht thema’s. Per thema worden 5 tot 10 voorbeelden beschreven, wordt inzichtelijk gemaakt wat doorslaggevend is voor het succes van een techniek, en hoe je ze methodisch kunt borgen.’

Stappenplan met keuzemomenten
De bestaande doelen van het sociaal werk worden goed of soms zelfs hiermee beter bereikt. Johan Huttinga: ‘Iedereen wil nu met die nieuwe mogelijkheden aan de slag, maar we willen voorkomen dat iedere organisatie zelf het digitale wiel gaat uitvinden. Je kunt dat beter collectief aanpakken en ontwikkelen, dat is veel effectiever. En dit goed onderbouwen vanuit een breed perspectief en op grond van ervaring. Het moet geen gok worden, maar een weloverwogen plan.’

Dit alles moet leiden tot een handreiking voor sociaalwerkorganisaties waarmee ze zelf kunnen bepalen welke digitale sociale technieken wel en niet kansrijk zijn in hun specifieke omstandigheden. Huttinga: ‘Geen in beton gegoten format dus, maar een stappenplan met keuzemomenten. Dat helpt om het sociaal werk methodisch echt naar de 21-ste eeuw te tillen. De afgelopen maanden hebben we immers gezien dat je individuele face-to-face-contacten en groepsbijeenkomsten heel goed kunt combineren met de mogelijkheden die internet tegenwoordig biedt.

En let wel: zo kunnen mensen in onze doelgroepen ook gemakkelijker én eerder ondersteuning inroepen. In die zin draagt het flink bij aan onze ultieme bestaansreden: de eigen regie en onafhankelijkheid van mensen bevorderen. Online kunnen ze beter bepalen “wat, wanneer en hoe”. Dit helpt ons ook om nog meer aan te sluiten bij de behoefte van inwoners en vraaggericht te werken.’

Gedurfde constructie
De inbreng van lidorganisaties kan bij een dergelijk project niet worden gemist, is de stellige overtuiging van Johan Huttinga. ‘Wat mij betreft bepalen zij mede de koers van het project en dus ook hoe het eindproduct eruit komt te zien.’ Zij kunnen ook nadenken over hoe het resultaat gepresenteerd moet worden, om een maximaal bereik te hebben.’

Gevonden: 10 enthousiaste voortvarende meedenkers
Er is ondertussen een begeleidingswerkgroep gevormd die wordt bemenst door de lidorganisaties. ‘Daarvoor hebben zich we veel mensen aangemeld die affiniteit hebben met het onderwerp, snappen wat er nodig is, die de gebruikswaarde van de digitale sociale technieken willen onderzoeken, en die wekelijks tijd hebben om relevante ontwikkelingen op dit gebied verder te brengen. Daarbij gaat het niet zozeer om welke functie iemand binnen de organisatie heeft; we zoeken vooral doorpakkers die bereid zijn zich te verdiepen in de nieuwe mogelijkheden en er mee aan de slag te gaan. Zij ondersteunen het proces en zullen in directe verbinding staan met Christa Nieuwboer. De werkgroep bepaalt de voortgang.’

Financiering
Johan Huttinga: ‘En ook niet onbelangrijk: Sociaal Werk Nederland staat garant voor een flink deel van de kosten van het project. Maar de werkgroep heeft ook als opdracht om financiering binnen te halen via subsidies, giften en andere geldbronnen. We hebben voor deze gedurfde constructie gekozen omdat we geen tijd kunnen verliezen.’

De bedoeling is dat eindproduct nog dit jaar wordt opgeleverd. ‘Door de virusuitbraak en de lockdown liggen we een beetje achter op schema, maar we gaan er nu hard aan trekken. Zegt het voort en doe mee!

De werkgroep is nu vol. De online startbijeenkomst van deze werkgroep is op donderdag 16 juli om 10.00 uur. Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven kunnen zich aanmelden bij Johan Huttinga: huttinga@sociaalwerk.nl. Meer weten? Bel Johan: 06 5120 6509.

  • In de bijlage een verkorte versie van het Plan van Aanpak
Lid wordenContact