Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer

Op 6 mei 2020 geplaatst door

Op steeds meer plekken in het land en ook bij sociaalwerkorganisaties wordt Positieve Gezondheid omarmd en met succes ingezet. Eind vorig jaar is het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk gestart met een pilot Positieve Gezondheid op de werkvloer. Deelnemers van verschillende sociaalwerkorganisaties volgden de introductieworkshop en maakten een start met een plan voor hun eigen organisatie.

De Tintengroep is één van deze pilotorganisaties. Zij werken al enige tijd aan Positieve gezondheid op de werkvloer. We vroegen Annet Lammersen van de Tintengroep naar de ervaringen.

‘Wij zien een aantal voorwaarden voor succes. Positieve Gezondheid sluit goed aan bij sociaal werk en is daar op veel plekken al onderdeel van. Introduceer Positieve Gezondheid op de werkvloer dus niet als iets nieuws. Verder is een veilige organisatiecultuur, waarin medewerkers ruimte kunnen en mogen nemen voor eigen regie, belangrijk. En begin klein met een groepje koplopers; laat zo zien hoe het werkt en leer daarvan.’

Zelf aan de slag
Wil je zelf, net als de Tintengroep, ook aan de slag met Positieve Gezondheid op de werkvloer? Bekijk dan de handreiking Positieve Gezondheid op de werkplek. We hebben ook een aantal tips:

  • Begin klein.
  • Maak het onderdeel van bestaande gesprekken en overleggen.
  • Zet het standaard op de agenda.
  • Bekijk wat je al (onbewust) aan Positieve Gezondheid doet.
  • Bekijk bij welke individuele medewerker of bij welk team de medewerkers open staan voor het het invullen van de Positieve Gezondheid vragenlijst en het spinnenweb en het gesprek daarover willen voeren.
  • Een uitleg geven op bijvoorbeeld intranet met de oproep om mee te doen aan Positieve Gezondheid is een mooie bottom-up-benadering die draagvlak creëert.
  • Vraag aan collega’s of ze ambassadeur willen zijn in de organisatie om het gedachtegoed te verspreiden en het positieve verhaal te vertellen. Maak intervisie- en klankbordgroepjes om het gedachtegoed levend te houden.
  • Commitment van het management en meenemen van de medezeggenschapsorganen is uiteraard ook belangrijk.
  • En misschien wil je je eerst zelf meer verdiepen in het gedachtengoed? Dat kan door een training over Positieve Gezondheid te volgen.

Om met elkaar ideeën en ervaring uit te wisselen hebben we op 1sociaaldomein een werkgroep Positieve Gezondheid op de sociaal werkvloer aangemaakt. Alle sociaalwerkorganisaties kunnen zich hier aanmelden voor deze werkgroep.

Algemene informatie over Positieve Gezondheid in sociaal werk vind je hier.

Trefwoorden: positieve gezondheid
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten