Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (voor Zorg en Welzijn)

Op 9 maart 2020 geplaatst door

Rond maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ggz spelen actuele thema’s als regionalisering, eenzaamheid, ambtelijke verkokering, de behoefte aan en roep om ervaringsdeskundigheid en het onderscheid tussen kwetsbaren en niet-kwetsbaren. De UvA Academy biedt een Executive Program (inclusief studiereis) waarin dergelijke thema’s aan bond komen. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke beleidsregels en interventies voor gemeenten, waaronder het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-outvoorziening.

Al die bagage gaat vervolgens mee op de studiereis naar Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bieden de daar opgedane ervaringen aanknopingspunten voor een referentiekader en toekomstscenario’s.

Dit Executive Program is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn met (minimaal) een hbo- of wo-bachelordiploma en een aantal jaren werkervaring. Het programma loopt van 3 april tot 26 juni 2020.

Meer weten? Kijk hier

Bron: UvA
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten