Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Ken je historie! Maak kennis en werk mee aan de Canon Sociaal Werk

Op 10 juli 2019 geplaatst door

Sociaal werk is van alle tijden. Sinds mensenheugenis zijn er richtlijnen en voorschriften om hulp te bieden aan mensen die ziek, arm of op een andere manier in nood zijn. Dat hoort bij mensen, het is inherent aan de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Maar het is ook niet louter een vorm van edelmoedigheid. Integendeel, om gemeenschappen te beschermen tegen landloperij, diefstal en bedelarij werden er al in de vroege middeleeuwen regels opgesteld.

Het is zoals Abram de Swaan in zijn monumentale studie Zorg en de Staat heeft beschreven, ook een vorm van ‘welbegrepen eigenbelang’. 

Een eerste mijlpaal was het Concilie van Tours in 567, uitgevaardigd onder Paus Johannes III, waarin werd voorgeschreven dat elke lokale gemeenschap de eigen armen en behoeftigen moest voeden. Criteria om voor hulp in aanmerking te komen waren: ongeschiktheid (onvermogen om zelf in het levensonderhoud te voorzien), nabijheid (in verblijfplaats en verwantschap, om hulpzwerven te voorkomen) en meegaandheid (fatsoenlijk en niet ordeverstorend).

Kort gezegd zou je de verdere geschiedenis van het sociaal werk als een onophoudelijke variatie op deze thema’s kunnen beschouwen. In gesprekken met gemeenten en anderen geeft het gewicht als je weer dat het sociaal werk in een lange, basistraditie staat. En bijdraagt aan menswaardigheid en menszijn.

De drijvende krachten achter de Canon Sociaal Werk zoeken versterking. Ze kijken ernaar uit om vrienden, auteurs en belangstellenden te ontmoeten tijdens de canon-meeting op 27 september in Utrecht.

De meeting is bedoeld om op een informele en informatieve wijze kennis te maken met de Canon. Daarnaast willen we met ons netwerk in gesprek gaan over de ontwikkeling van de Canon en kansen in de toekomst. In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

13.30     Inloop met koffie en thee
14.00     Welkom en toelichting op de ontwikkelingen van de canon (deelcanons, eregalerij markante
              persoonlijkheden en ambities voor de toekomst)
14.45     Korte gespreksrondes over thema’s die ons bezighouden en zorgen baren (geschiedenis in het
               onderwijs, nieuwe deelcanons, betere bekendheid, doelgroepen, financiering, website en organisatie)
15.45     Terugkoppeling gespreksrondes
16.00     Afsluiting met een borrel en hapje

De meeting vindt plaats in Utrecht, de locatie zullen we binnenkort bekend maken. Je bent van harte welkom! Mail ons als je je wilt aanmelden of vragen hebt: info@canonsociaalwerk.eu

De redactie van de Canon sociaal werk : Sonja Appelman, Dries Claessens, Suzanne Hautvast, Jos van der Lans, Maarten van der Linde, Jan Steyaert, Wim Verzelen.
Vereniging Canon sociaal werk
Tel.: 020-4194657
website: www.canonsociaalwerk.eu

Bron: Stichting Canon Sociaal Werk
Trefwoorden: bijeenkomst, canon, lans, sociaalwerk
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten