Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Oproep: red de opnieuw bedreigde leer-werkbanen! Vul deze enquête in...

Op 16 april 2019 geplaatst door

Een intensieve lobby van MKB-Nederland - gesteund door Sociaal Werk Nederland - zorgde er eind vorig jaar voor dat een bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidieregeling Praktijkleren ongedaan gemaakt werd.

Echter de regeling is voorlopig nog maar met 1 jaar verlengd en staat nog steeds onder druk. Lobby blijft nodig om deze regeling overeind te houden.  

Oproep: vul deze enquête in en help gegevens verzamelen - Onderzoek onder leerbedrijven
Om de lobby goed te kunnen blijven voeren, is informatie nodig. Informatie over wat deze leerroute (de BBL) de maatschappij oplevert. Daarom voert SEO Economisch Onderzoek in opdracht van VNO NCW en MBK Nederland - met financiering van uit diverse branches waaronder sociaal werk (FCB) - een enquête uit onder leerbedrijven. Leerbedrijven kunnen met hun ervaring een belangrijke bijdrage leveren.

Meedoen kost 15 minuten
Bent u een leerbedrijf met BBL-ers dan doen we een beroep op u om de enquête in te vullen. De vragen gaan over de kosten en baten van de leerrwerkplekken die uw bedrijf verzorgt. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en nooit op individueel niveau gerapporteerd. De vragenlijst kan het best worden ingevuld door een medewerker die (nauw) betrokken is bij de beroepspraktijkvorming in uw organisatie en de kosten en baten die daarmee samenhangen. Het invullen kost 15 minuten! 

Bezuinigen kost 40.000 leer-werkbanen!
Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het mkb', waarschuwden eerder de sociale partners. 'Terwijl die banen juist nu hard nodig zijn om de broodnodige vakmensen op te leiden en de tekorten in het mkb te bestrijden.' 
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) heeft becijferd dat het wegvallen van de subsidie van de sectoren vele miljoenen extra investeringen per jaar zou vragen. Alleen al in de sector zorg & welzijn gaat het om bijna € 50 miljoen.

Bron: Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten