Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

De drie genomineerden voor sociaal werker van het jaar 2019

Op 10 december 2018 geplaatst door

De vakjury heeft na intensief beraad drie genomineerden gekozen:

  • Esther de Bie is sociaal werker met als specialisatie ouderenwerk bij Ons Welzijn in Oss, locatie Veghel. Esther heeft 'het collectiveren tot kunst verheven. Dat leidt tot prachtige initiatieven  die altijd gericht zijn op het verbinden van mensen, onder wie veel ouderen'. 
  • Samira Fdani is sociaal werker jeugdparticipatie en ouderbetrokkenheid bij Mooi Welzijn in Den Haag. De jury nomineerde haar omdat 'Samira op bijzondere wijze een brug heeft geslagen tussen kinderopvang en het brede sociaal werk in de buurt en wijk'.
  • Norbert Wijnhofen is als sociaal werker actief bij Sterker sociaal werk in Nijmegen. Bijzonder is volgens de jury hoe 'Norbert op innovatieve wijze de verbinding maakt tussen de ggz, Wmo en de wijk en buurt, met oog voor juist die mensen die daar het meest aan hebben'.

De vakjury heeft per kandidaat gekeken naar innovatie in het werk, persoonlijkheid, competenties en de impact voor inwoners en de wijk. Daarnaast lette de jury op de diversiteit in het werk, de zichtbaarheid ervan en de bijdrage aan een sterke sociale basis. Een ander belangrijk criterium was de verwachting of de kandidaat geschikt is voor het uitdragen van de titel.

Eervolle vermelding

  • De jury heeft een eervolle vermelding toegekend aan Khaldon Al Sabbagh, integratiemedewerker bij Vitis Welzijn in Monster. Khaldon is afkomstig uit Syrië en heeft in de drie jaar dat hij in Nederland woont en werkt de taal geleerd en een enorm netwerk opgebouwd. Hij boekt resultaat met diverse samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de integratie van nieuwkomers in de Westlandse samenleving.   

En hoe gaat de verkiezing nu verder?
Over ieder van de drie genomineerden wordt binnenkort een filmpje gemaakt; die worden vanaf half februari 2019 een maand op deze website en op zorgenwelzijn.nl gepubliceerd. Iedereen kan vervolgens op zijn of haar favoriete sociaal werker stemmen. Deze stemmen bepalen 25% van de punten van de uiteindelijke winnaar of winnares. Tijdens de Dag van de Sociaal Werker op 13 maart 2019 mag het zaalpubliek ook stemmen, dit telt mee voor 25%. En tot slot bepaalt de vakjury voor de overige 50% wie de titel in de wacht sleept. 

Meer weten?
Bekijk onze verkiezingspagina en hier vind je meer over Sjef van der klein, de huidige Sociaal Werker van het jaar 2018.

Bron: FCB, Sociaal Werk Nederland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten