Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Nieuwsbericht

Sociaal werk leert van Adviesvangers

Op 17 december 2017 geplaatst door

Adviesvangers
Hoe sluiten sociaal werkers goed aan bij de verschillende soorten (hulp)vragen en behoeften van burgers? Daarvoor hebben zij de kennis van burgers nodig. Burgers weten namelijk welke ondersteuning en hulp zij als helpend ervaren. Om die reden wordt vanuit Sociaal Werk Versterkt met verschillende gemeenten onderzocht wat werkt. Bijvoorbeeld met de Adviesvangersmethode. Met deze methode halen ervaringsdeskundige Adviesvangers, via een brainstorm, ideeën voor nog betere ondersteuning op uit de doelgroep waar ze ook zelf toe behoren. Jongeren voor jongeren, ouderen voor ouderen etc. In Doetinchem gingen Adviesvangers aan de slag om tips en adviezen op te halen over hulpverlening aan mensen met financiële problemen.
 

Ervaringen in Doetinchem 

Hieronder lees je een greep uit de adviezen van jongvolwassenen, mensen met een inkomensterugval, mensen met een WAO/WIA en hulpverleners. Zoals bij alle vormen van hulpverlening vinden ook mensen met financiële problemen dat zij vertrouwen moeten kunnen hebben in hun hulpverlener. Hij of zij moet kunnen luisteren, motiveren en soms ook (opvoedkundig) aanpakken. Daarnaast vinden ervaringsdeskundigen dat de hulpverlener de regels en regelingen goed moet kennen, en deze goed moet kunnen uitleggen en overdragen. Praktische ondersteuning en het samen zoeken naar oplossingen is belangrijk. Overzicht van de eigen rechten en plichten is nodig, maar ook weten van welke regelingen je gebruik kunt maken. Zoals de voedselbank of ondersteuning vanuit de gemeente. De hulpverlener zou ook moeten helpen om in kaart te brengen welke andere instanties ondersteuning kunnen bieden. De waardevolle tips voor lotgenotencontact en het inzetten van buddy’s kwamen meermaals terug. Naast deze (en nog vele andere) adviezen gaven deelnemers aan dat ook preventieve actie nodig is. Zij denken daarbij aan het weerbaarder maken van mensen tegen reclame en alle vormen van geld lenen. Ook gaven zij als advies aan gemeenten om mensen die (mogelijk) financieel problemen krijgen al direct voor een gesprek door te verwijzen naar het sociaal werk. Daar kunnen ze tijdig goede ondersteuning krijgen.


Benieuwd naar alle adviezen die in Doetinchem zijn opgehaald? In de bijlage kun je verder lezen. In Doetinchem waren Buurtplein, LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema betrokken.


Vanuit Sociaal Werk Versterkt gaan we de komende maanden ook in Midden-Limburg en Zwolle adviesvangen. We houden je op de hoogte!


Aan de slag met adviesvangers of grootschalig luisteren
Wil je zelf ook in je gemeente of sociaalwerkorganisatie aan de slag met Adviesvangers? Of met de methode Grootschalig Luisteren? In bijgevoegde digitale folders lees je meer over wat dit inhoudt. Voor Adviesvangers kun je contact opnemen met Dennis van den Brink, d.vandenbrink@loc.nl / 06 13482459 en voor Grootschalig Luisteren met Philein Blok, p.blok@loc.nl / 06 45480006 of Wil Molenaar, w.molenaar@loc.nl / 06 11017327.  

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: senior adviseur professionalisering en opleiding
Vakmanschap
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten